perjantai 3. huhtikuuta 2009

TEUVALLA TAKANAAN JÄLLEEN HYVÄ VUOSI!

Vuoden 2008 tilinpäätös osoittaa noin 1 miljoonan euron ylijäämää. Se on yli miljoona euroa budjetoitua enemmän. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,4 %. Toisaalta myös toimintamenojen kasvu oli kohtalaisen suurta, muutosta oli 7,8 %. Kasvun selittää pääosin henkilöstömenojen kasvu, joka oli 8,2 %.

Hyvään tulokseen vaikutti verotulojen runsas kasvu (8,3 %). Kasvu johtui hyvästä taloudellisesta suhdannetilanteesta, mikä vallitsi pääosin toimintavuoden aikana. Myös teuvalaisilla yrityksellä meni loppuvuotta lukuun ottamatta kohtalaisen hyvin. Valtionosuudet kasvoivat verotuloja vieläkin enemmän eli 9,7 %. Erityisesti suureen kasvuun vaikuttivat sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet, jotka kasvoivat peräti 14,4 %. Sivistystoimen valtionosuudet sen sijaan vähenivät 5,8 % muiden muassa asukasluvun ja oppilaiden vähenemisestä johtuen.

Vuosikate oli peräti 2,6 milj. euroa, joka oli 426 euroa asukasta kohti laskettuna. Kassavarat olivat vuoden lopulla 4,6 milj. euroa (vuosi 2007 3,5 milj. euroa).Vuoden vaihteessa kunnan kassa riitti 47 päivän maksuihin eli 10 päivää edellisvuotta enemmän. Lainaa kunnalla oli vain 127 euroa/asukas (edellisvuosi 170 euroa/asukas). Kahden miljoonan investoinnit pystyttiin kattamaan vuosikatteella.

Konserniyhtiöilläkin myönteistä kehitystä

Teak Oy:n ja Teak Teknologiakeskus Oy:n yhdessä muodostaman TEAK-konsernin kehitys oli myönteistä. Teak Oy:n opiskelijamäärä kasvoi viime vuonna edelleen merkittävästi. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 15 000 opiskelijatyöpäivää eli noin 10 %. Teak-konsernin liikevaihdon kasvu on ollut kahden viimeisen vuoden aikana 3 milj. euroa / 64,7 %, vuonna 2008 kasvua oli noin 25 %.

TEAK Teknologiakeskushanke toteutettiin toimintavuonna ja uutta toimitilaa saatiin yhteensä n. 1500 m2. Rakentamisen yhteydessä vanhaan kiinteistöön tehtiin remontti. Rakennusinvestoinnin ja uusien laitteiden budjetti oli n. 5 milj. euroa. Uudistuksen jälkeen Teknologiakeskus TEAK on entistä merkittävämpi alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen koulutusorganisaatio. Erityisesti kansainvälisen huonekalualan kehittäminen ja teknologiaosaaminen ovat TEAK:n vahvuuksia.

Teuvan kuntakonsernilla on lainaa yhteensä 969 euroa/asukas (edellinen vuosi 1027 euroa/asukas).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti