keskiviikko 20. toukokuuta 2009

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT HAASTEENA SUUPOHJASSA

Viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 1.1.2014 mennessä. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Uusien määräysten mukaan puutteellista jätevesien käsittelyä tulee tehostaa mm. vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, loma-asunnoissa, joissa vettä käytetään runsaasti, ja karjatiloilla, joilla syntyy maitohuonevesiä sekä maaseutuelinkeinoyrityksissä.

Suupohjan kehittämisyhdistys, Kauhajoen, Karijoen ja Isojoen kuntien tekniset toimet sekä TE-keskuksen edustajat ovat kartoittaneet mahdollisuuksia järjestää Suupohjan alueella haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa hanketoiminnan avulla. Yhteisen selvitystyön ja rahoittajatahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmisteltu Suupohjan alueen haja-asutusalueiden kiinteistön omistajille, yrityksille ja yhteisöille sekä muille yhteenliittymille suunnattu hanke, joka alustavan hankesuunnitelmaluonnoksen mukaan koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä hankkeesta: ”Haja-asutusjätevedet putkeen Suupohjassa” –kehittämishanke, ”Suupohjan jätevesi info”- tiedotushanke.

Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio koko hankeajalle 1.8.2009 – 31.7.2012 on yhteensä 380 000 euroa. Kuntarahaosuus koko hankeajalle on yhteensä 36 000 euroa (10 %), joka jakautuu Isojoen, Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan kesken asukaslukumäärien suhteessa. Teuvan osuus hankkeesta on koko hankeajalle yhteensä 8 900 euroa. Hankkeeseen haetaan julkista rahoitusta TE-keskukselta 90 %, lisäksi tarvitaan yksityistä rahoitusta 10 %. Kehittämishankkeelle palkataan päätoiminen jätevesineuvoja ja tiedotushankkeelle tiedottaja.

Teuvan kunnanhallitus päätti lähteä mukaan hankkeeseen. On hyvä asia, että Suupohjassa on lähdetty jälleen yhdessä ratkomaan lainsäätäjän meille päättämää asiaa. Uskon, että hankeen kautta saadaan kansalaisille arvokasta tietoa ja ohjeita, miten jätevesiasiat on syytä hoitaa jatkossa. On tärkeätä, että jätämme tuleville sukupolville puhtaat vedet ja alueet, kun meistä aika jättää. Puhdas ja saasteeton luonto sekä aktiivinen ympäristönhuolto olkoot meille teuvalaisille ja suupohjalaisille kunnia-asioita. Näin toimien voimme myös hyvällä omalla tunnolla houkutella uusia asukkaita tänne alueelle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti