torstai 14. toukokuuta 2009

UIMAHALLIN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS ASETETTIIN NÄHTÄVILLE

Kunnanhallitus päätti 11.5.2009 asettaa uimahallin alueen asemakaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen julkisesti 16 päivän ajaksi 14.5. – 29.5.2009. Asiasta lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaistahoille sekä suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään 29.5.2009 mennessä.

Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa laatinut uimahallin alueen asemakaavan laatimiseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen. Alueelle on suunniteltu yhteensä 24 tonttia, joista pientalotontteja on 20 kpl ja rivitalotontteja 4 kpl. Pientalotonttien koko on noin 1500 - 2200 m2 ja rivitalotonttien noin 2500 – 3800 m2. Alue on jaettu kahteen eri talovyöhykkeeseen siten, että pientalotontit sijoittuvat alueen itäosalle ja rivitalotontit alueen länsiosalle.

Alue tulee olemaan hyvin tärkeä Teuvan kunnan kehittymisen kannalta, joten siitäkin syystä kunnanhallitus halusi kuulla asiassa useita asiantuntijoita kaavoittajan lisäksi. Valmistelu on edennyt hyvässä hengessä ja lainmukainen avoin valmistelu on ollut vallitsevana periaatteena. Omakotitalojen tonttien koot ovat osittain ”luksuskokokoisia” eli hieman alle ja yli 2000 m2, mikä on kaavoitusasiantuntijoiden mukaan todella suuri tonttikoko peltoalueelle ja kuntakeskuksen ytimeen sijoitettuna. Alueelle tulee kaukolämpö, mutta pakko ei ole siihen liittyä. Toki tärkeätä olisi liittyminen, että kunta saa lisää osakkaita verkostoonsa ja näin varmistettua, että kustannukset saadaan tulevaisuudessakin katettua ilman suuria taksakorotuksia. Omakotialueelle rakennettavat talot ovat joko yksi- tai puolitoista kerroksisia, joten siinäkin ollaan joustavia. Toivon, että asiassa päästään ripeästi etenemään niin, että asia saadaan valtuustoon viimeistään syys-lokakuussa. Seuratkaa kunnan ilmoittelua asian tiimoilta. Parhaat tontit varmaan menevät nopeasti kaupaksi, kaikki keskeiset palvelut ovat niin sopivalla etäisyydellä alueesta. Hintatasosta ei vielä ole päätöksiä, mutta on otettava huomioon, että alueesta maksettiin kohtalainen hinta neliömetriltä, ja ostetusta maasta menee teihin ja puistoalueisiin noin puolet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti