tiistai 25. elokuuta 2009

Koulukeskuksen saneeraushanke ja kouluverkon kehittäminen etenevät Teuvalla

Kunnanhallitus päätti eilen esittää valtuustolle, että Teuvan Koulukeskuksen perusparannus- ja saneeraushanketta viedään eteenpäin. Maksimaalisen valtionosuuden saamiseksi Teuvan on tehtävä päätös myös kouluverkosta ja siitä, miten paljon oppilaita sijoitetaan peruskorjattuun koulukeskukseen remontin jälkeen vuonna 2015.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Teuvan keskusta-alueen koulut (Kauppila, Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin Yhteiskoulun tiloihin. Horon ja Norin koulut jatkavat kunnes oppilasmäärä alittaa 16 oppilasta ja esioppilaat mukaan lukien 20 oppilasta. Vuodesta 2015 alkaen on voimassa, että Äystön ja Perälän koulut jatkavat kolmiopettajaisina kunnes oppilasmäärä alittaa 36 oppilasta ja esioppilaat mukaan lukien 43. Yhteiskoulun sekä lukion oppilaat siirtyvät saneerattuihin lukiorakennuksen tiloihin.

Ennen kunnanhallituksen kokousta pidettiin Kulttuuritalo Orrelassa kuntalain edellyttämä kuulemistilaisuus, jossa oppilaiden vanhemmilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Tilaisuus oli hyvin asiallinen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla käydyssä keskustelussa käytettiin runsaasti harkittuja puheenvuoroja. Olin hyvin ilahtunut teuvalaisten fiksusta käytöksestä, yhtäkään epäasiallista puheenvuoroa ei käytetty, kukaan ei keskeyttänyt tai puhunut toisen päälle. Lautakuntien, hallituksen ja valtuuston jäsenten sekä henkilöstön puheenvuorot olivat perusteltuja, mutta myös kriittisiä. Kunnan tulevasta talouden tilasta oltiin asiallisen huolestuneita ja tulevaisuuden näkymiin kiinnitettiin huomiota.

Itse korostin puheenvuoroissani sitä, että olemme tekemässä nyt teuvalaista koulumallia, jossa pyritään ottamaan kaikki pedagogiset ja taloudelliset seikat huomioon. Teuvalaisten ja Teuvalla käyvien naapurikuntien lasten ja nuorten kokonaisetu sekä opetuksen ja oppimisen korkea laatu asuinpaikasta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta ym. riippumatta ovat keskeisiä asioita suunnittelussa. Eri henkilöstöryhmät ja oppilaat tulevat olemaan keskeisesti suunnittelussa mukana.

Uskon, että Teuvan asiantunteva ja vastuullinen valtuusto tekee asiassa hyvän, kauaskantoisen ja kunnan kokonaisetua ajavan päätöksen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti