perjantai 27. marraskuuta 2009

Sosiaalinen media – mahdollisuus opetuksessa

Opetushallituksen järjestämät valtakunnalliset virtuaalipäivät pidettiin Helsingissä tämän viikon alussa. Vuosittain järjestettävä koulutustapahtuma on hyvin mielenkiiltoinen, koska yleensä sinne on hankittu merkittäviä asiantuntijoita kertomaan viimeisimmistä saavutuksista verkko-opetuksen ja virtuaaliopetuksen kehittämisessä. Osallistuin päiville muutaman lähilukion rehtorin kanssa. Päiviä on pidetty useita vuosia, ja paikalla on yleensä opetuksen ja hallinnon edustajia satamäärin Suomesta. Käynnistimme oman EU:n ja Oph:n tukeman Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukiohankkeen 2000-luvun alkupuolella, jolloin sain myös esitellä päivillä hankkeen kurssitarjontaa, teknistä toteutusta, opetuskäytänteitä ym. Mielenkiintoista oli nyt huomata, että paikalla olleista n. 400 osallistujasta puolet oli ensimmäistä kertaa paikalla eli voidaan sanoa, että olemme olleet täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Suupohjassa todella pioneereja virtuaali- ja verkko-opetuksen kehittämisessä - opetus on ollut meillä arkipäivää jo vuosia.

Yksi mielenkiintoisimmista esityksistä oli tällä kertaa Jari Multisillan esitys ”sosiaalinen media opetuksessa”. Jari Multisilta on Tampereen teknillisen yliopiston professori ja Visiting Fellow Nokia Research Centerissä. Hän kuvasi oppimisen ja koulutuksen keskiöön, johon liittyvät tiiviisti verkostoituen yhteiskunnan muutos, innovaatiot, tiedon tuottamisen muutos, kehittyvä teknologia, muutos työelämässä ja globalisaatio. Multisillan mukaan sosiaaliseen media on yhteisöllistä, siihen liittyvät laajat käyttäjämäärät, ja käyttäjät ovat siellä myös sisällön tuottajia. Vuorovaikutteisuus, mainejärjestelmät ja paikkatieto ovat myös keskeisiä elementtejä sosiaalisessa mediassa.

Multisilta viittasi luennossaan mm. Sarah Robbinsiin, joka mukaan ”monet koulumaailmassa opiskeltavat asiat voidaan tehdä sosiaalisen median keinoin”. Hänen mukaansa sosiaaliseen mediaan liittyy myös vaaroja. Vanhan Amerikan intiaanien sananlaskun mukaan, meidät ja maineemme tunnetaan ikuisesti jäljistä, jotka jätämme. Multisilta viittasi koululaisten You Tubessa ja "irkkailu"-palstoilla käymiin keskusteluihin, joissa saattaa tulla esiin todella intiimejä asioita. Rehtorien ja opettajien on syytä käydä silloin tällöin katselemassa palstoilla käytyjä keskusteluja. Nuoret eivät ymmärrä, että esim. vuosien päästä olevassa työhaastattelussa saattaa tulla esiin todella hankalia asioita itsestä.

Loppupäätelmänä voin todeta, että kannattaa mennä www.Oph.fi -sivustolle ja siellä olevaan virtuaalipäivien konferenssiaineistoon, jossa on Jari Multisillan kalvot ja monia muita hyviä esityksiä. Sosiaalinen media tulee mullistamaan opetuskäytänteet, ja sen käyttö on suuri mahdollisuus nimenomaan Teuvan kaltaisille maaseutukunnille, jossa oppilasmäärät ja sitä kautta resurssit pienenevät. Sosiaalinen media on Teuvalla muutenkin tällä hetkellä ajankohtainen, sen käyttöä pohditaan mm. Teuvan kuntamarkkinoinnissa ym. eli olemme Teuvalla ajan hermolla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti