torstai 12. marraskuuta 2009

TEUVAN LUKIO LIITTYY VALTAKUNNALLISEEN YRITTÄJYYSLUKIOVERKOSTOON

Teuvan lukio on valittu valtakunnalliseen yrittäjyyslukioverkostoon. Opetushallituksen tukemaan kaksivuotiseen kehittämishankkeeseen kuuluu 20 muuta yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostunutta lukiota. Teuvan lukio on ainut hankkeessa oleva lukio eteläiseltä Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeeseen valitut lukiot pyrkivät kehittämään verkostollista yhteistyötä ja jakamaan yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamistaan. Yrittäjyyslukioverkostoon valitut lukiot ovat sitoutuneet järjestämään vuosittain vähintään yhden kurssin laajuisen yrittäjyysopintojen kokonaisuuden sekä viemään yrittäjyyskasvatusta eteenpäin osana oppilaitoksen strategista kehittämistä.

Yrittäjyyteen liittyvät asiat on Teuvan lukion opetussuunnitelmassa sisällytetty oppiaineittain eri kurssien kokonaisuuksiin niin, että ne täydentävät opiskelijan saamaa maailmankuvaa kyseisestä kurssiaiheesta yrittäjyyden näkökulmasta katsoen.

Teuvan lukio on järjestänyt useana vuonna Teakin kanssa yhteistyössä yrittäjyyskurssin lukiolaisille. Teuvan Yrittäjät ry sekä monet Teuvan keskeiset yritykset ovat olleet myös mukana opetusjärjestelyissä. Vaihtoviikon aikana keväisin n. 15 lukio-opiskelijaa on viime vuosina tutustunut eri yrityksiin, ja osa lukion opettajista on myös työskennellyt yrityksissä vaihtoviikon aikana. Rehtori on useita kertoja esitellyt opetushallituksen ja eri yliopistojen järjestämissä yrittäjyyskasvatusseminaareissa teuvalaista yrittäjyyskasvatuksen mallia.

Teuvan lukion opiskelijoiden järjestämä kioskitoiminta toimii tällä hetkellä yrittäjämäisesti. Lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja ja Teakin yrittäjyyskouluttaja ovat ohjanneet opiskelijoita toiminnan järjestelyissä. Tarkoituksena on jatkossa tehdä yrittäjyyslukiohankkeessa mukana olevien asiantuntijatahojen kanssa kioskitoiminnasta aito yritys, joka toimii noin vuoden – puolentoista vuoden ajan, jonka jälkeen seuraava opiskelijaryhmä käynnistää yritystoiminnan.

Teuvan lukion opiskelijat ovat myös kansainvälisyyskasvatukseen liittyen keränneet rahaa yrittäjämäisillä toiminnoilla mm. suunnittelemalla, tekemällä ja markkinoimalla joulukortteja ulkomaan matkojen omarahoituksen järjestämiseksi. Tästä toiminnasta on myös tarkoitus tehdä tulevaisuudessa entistä yrittäjämäisempää. Teakin ammattimaista yrittäjäosaamista tullaan entistä enemmän hyödyntämään yrittäjyyslukiohankkeessa.

Opettajakunta on yksimielisesti hyväksynyt hankkeeseen liittymisen ja alustavasti on keskusteltu, ketkä opettajista ovat hankkeessa mukana. Asia on informoitu myös varhais- ja koulutuslautakunnassa. Verkostoon liittyminen nostaa ilman muuta Teuvan lukion profiilia ja imagoa sekä antaa myös viestin eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämälle ja yrittäjille, että yrittäjyys on yksi keskeisistä yhteisistä tavoitteistamme pitäessämme kuntamme ja alueemme elinvoimaisena sekä kehityskykyisenä. Myös yliopistoon ja ammattikorkeakouluun lähteville ovat yrittäjyysopinnot tuki tarpeelliset. Valtakunnassa on tällä hetkellä tuhansia maistereita ja insinöörejä työttömänä, ja yrittäjyys on yksi tulevaisuuden vaihtoehto ja elämäntapa myös korkeasti koulutetuille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti