keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Perusopetukseen laatukriteerit

Lehdistössä on ollut viime aikoina useita kirjoituksia perusopetuksen laatukriteereistä. Varmaan moni on ihmetellyt, mistä on kyse. Perusopetuksen laatukriteerit ovat valmistuneet opetusministeriön toimesta vuoden 2009 lopulla (julkaisu 2009:19).

Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on turvata opetustoimen korkea latu ja monipuolinen tarjonta, sekä taata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä tai taloudesta riippumatta.

Lähtökohtina perusopetuksen laadun kehittämiseen ovat kunnan toiminnan kehittäminen, joka perustuu laadittuun strategiaan sekä yhteisiin arvoihin, visioon ja toiminta-ajatukseen. Näihin perustuen kehitetään myös opetuksen järjestäjän ja koulun laatua. Niiden toimivuutta arvioidaan systemaattisesti laaditun suunnitelman mukaan. Kehittämistyötä voidaan tehdä myös seutukunnallisesti.

Kunnan ja koulujen laatutyöskentelyn yhteydessä ja tuloksena muodostetaan laatukortit rakenteiden laadusta neljän laatukortin osalta: johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit ja arviointi.

Lisäksi laaditaan kuusi laatukorttia oppilaan kohtaaman toiminnan laadusta seuraavasti:
– opetussuunnitelman toteuttaminen;
– opetus ja opetusjärjestelyt;
– oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki;
– osallisuus ja vaikuttaminen;
– kodin ja koulun yhteistyö;
– oppimisympäristön turvallisuus.

Perusopetuksen laatukortit sisältävät kuvausosan, laadun kriteerit ja toimintaa tukevat
kysymykset. Jokainen laatukortti sisältää kriteereitä sekä opetuksen järjestäjälle että kouluille. Perusopetuksen laatukriteerit palvelevat niin alueellista, ylläpitäjän että koulunkin toimintaa.

Mikäli laatutyöskentelyyn lähdetään, vaatii se paljon työtä kaikilta perusopetuksen parissa työskenteleviltä sekä hallinnolta. Toisaalta monissa organisaatioissa laatutyöskentely on arkipäivää, joten asiassa ei olla koulupuolella mitenkään etuajassa. Selvitän asiaa tänään varhais- ja koulutuslautakunnan kokouksessa. Kunnan strategiatyöskentely on myös käynnissä, joten koulutuksen laatuasia on ajankohtainen myös siltä osin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti