maanantai 17. toukokuuta 2010

Suupohjan turvallisuussuunnitelma kyselyvaiheessa

Suupohjan kuntien turvallisuussuunnitelmatyö on käynnistynyt syksyllä 2009. Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan uudet turvallisuussuunnitelmat tulee esitellä kuntien ja kaupunkien valtuustoille viimeistään vuoden 2010 aikana. Suunnitelmaa on työstetty syksystä 2009 kauhajokelaisen työpäällikön Hannu Törrösen johdolla. Ryhmässä on mukana parikymmentä eri aihepiirien edustajaa, Teuvalta on ollut mukana työskentelyssä 2-3 edustajaa.

Turvallisuussuunnitelma laaditaan paikallisen turvallisuustilanteen arvioinnin pohjalta. Arviointi to-teutetaan suupohjalaisille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitetaan, mitä turvallisuusuhkia asukkaat kokevat ja kohdistuvatko tietyt turvallisuusuhkat esimerkiksi alueittain tai ikäryhmittäin. Kuntalaisille tarkoitettu turvallisuuskysely toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Kysely julkaistaan netissä ja paikallislehti TEJUKA:ssa. Kyselylomaketta työstetään parhaillaan niin, että siitä saataisiin mahdollisimman selkeä ja helposti vastattavissa oleva.

Turvallisuus on Suupohjalaisille ja erityisesti tietenkin meille teuvalaisille todella tärkeä asia. Parin vuoden takainen traaginen tapahtuma osoitti meille, että emme elä enää täällä Suupohjassakaan missään ”lintukodossa”. Toivon, että mahdollisimman moni antaisi vastaukset ja parantavia ehdotuksia turvallisuussuunnitelman valmisteluun. Vastaamalla Te pääsette nyt vaikuttamaan kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi tulevaan asiakirjaan. Nyt on kyse arjen turvallisuudesta, osallistu ja vaikuta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti