perjantai 11. kesäkuuta 2010

Teuvan kunnan tulos heikkeni, edessä haasteelliset vuodet

Vuoden 2009 tilinpäätös osoittaa noin 54 t€ ylijäämää. Se on 173 t€ budjetoitua enemmän (arvioitu budjettialijäämä -119 t€). Viime vuonna ylijäämää oli vajaa miljoona euroa eli kunnan tulos on sekä toiminta- että vuosikatteella mitattuna heikentynyt. Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta n.35 %. Muutokseen on vaikuttanut sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestäminen kuntayhtymän (LLKY) kautta. Toimintamenot vähenivät 1,3 %. Toimintamenojen sisäistä rakennetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että henkilöstökulut vähenivät sosiaalitoimen ja terveydenhuollon uudelleen järjestelyn kautta noin 44 %, mutta siirtyivät vastaavasti palveluiden ostoihin (n. 20 milj. euroa).

Kunnan tulovero väheni 1,6 %, yhteisöverot vähenivät n.22 % ja kiinteistövero lisääntyi n.5 %. Väheneminen johtui yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta, mikä on vaikuttanut myös teuvalaisten yritysten tuloksentekoon ja sitä kautta myös työntekijöiden verotuloja heikentävästi. Valtionosuudet kasvoivat 7,2 %, ja toteutuma ylitti vajaalla prosentilla budjettiarvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvoivat 8,7 %. Sivistystoimen valtionosuus väheni viimevuotiseen tapaan vajaalla 6 %:lla muiden muassa asukasluvun ja oppilaiden vähenemisestä johtuen.

Toimintakate (toimintatulojen ja kulujen erotus) väheni yli 2 milj. euroa, mikä johtui maksutuottojen supistumisesta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen siirryttyä kuntayhtymän hoidettavaksi. Vuosikate oli n. 1 milj. euroa ollen n. 119 t€ pienempi kuin poistot eli kunnan talous ei ole tältä osin tasapainossa. Kyseiseen asiaan onkin vuonna 2010 ja tulevina vuosina kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kassavarat olivat vuoden lopulla 3,8 milj. euroa (vuosi 2008 4,6 milj. euroa) eli vä-hennystä on tullut n. 800 t€. Lainaa kunnalla oli vain 81 euroa/asukas (vuosi 2008 127 euroa/asukas). Lainakanta on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna vajaa 300 t€. Konsernivelkaa kunnalla on 1020 euroa/asukas (vuosi 2008 969 euroa/asukas).Omavaraisuusaste on noussut 84,3 %:iin (vuosi 2008 83 %). Omavaraisuuden hyvä taso edellyttää 70 %:n tasoa, jonka ylitämme reilusti. Nettoinvestoinnit olivat 767 t€ eli 23,3% budjetoidusta (budjetti 3,3 milj. €), minkä lisäksi on TEAK OY:n teknologiakeskuksen rakentamiseen liittyvä osakehankinta 725 t€ ja LLKY:n kuntayhtymäosuus 308 t€.

Valtuusto käsittelee tulevana maanantaina vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä kuluvan vuoden osavuosikatsauksen (4 kuukautta). Kuntien tulokset näyttävät heikentyvän kauttaaltaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yleismaailmallinen taantuma näkyy selkeästi tuloksissa. Työttömyysaste on hitaasti laskenut Teuvalla ollen vielä kuitenkin suhteellisen korkea n.9,7%. Toimeentulomenot ovat kasvaneet seudullamme kauttaaltaan, mutta erityisesti Teuvalla 21% vuoteen 2008 verrattuna. Tämä näkyy jo mm. LLKY:n sosiaalipalvelualueen kuluvan vuoden menojen ylitysennusteena. Kun ottaa lisäksi huomioon, että LLKY:n Teuvan kuntaa koskevat kustannukset kasvoivat lähes 13% vuoteen 2008 verrattuna, olemme todella haasteiden edessä tulevina vuosina.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti