keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Teuvan koulukeskuksen saneerausta esitetään aloitettavaksi

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessa esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1-vaiheen A-osan toimenpideohjelman ja siihen liittyvän kustannusarvion, jonka loppusumma on 4 062 000 euroa. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että koulukeskuksen saneeraukseen vuodelle 2010 myönnetty Ely-keskuksen avustus 1,22 milj. euroa otetaan vastaan ja remontointi aloitetaan 31.12.2010 mennessä. Suunnitteluryhmän tarkennetun aikataulun mukaan urakkalaskelma-asiakirjat ovat valmiit koko 1-vaiheen osalta viimeistään 30.10.2010.

I-vaiheen kokonaiskustannukset ovat 8 043 000 euroa, ja I-vaiheen B-osan noin 4 milj. euron kustannuksiin anotaan valtionosuutta lähettämällä Varsinais-Suomen Ely-keskukselle anomus vuoden 2010 loppuun mennessä. Ely-keskuksesta saadun alustavan tiedon mukaan B-osan rahoitukseen ollaan saamassa noin 1,6 milj. valtionosuutta vuonna 2013. Varsinaiset päätökset siitä tehdään tietenkin vasta viimeistään 2012, toki Teuva yrittää kaikin keinoin saada rahoitusta aikaistettua vuodelle 2012. Koko koulukeskuksen saneeraus on noin 10,5 milj. euroa, joten II-vaihe on noin 2,5 milj. euron suuruinen.

Kyseessä oleva investointi on erittäin merkittävä Teuvan kokoiselle kunnalle. Tästä ja mahdollisesta tulevasta terveystalohankkeesta johtuen kunta velkaantuu paljon lähivuosien aikana, siksi mm. veroprosentin korotus näyttää lähitulevaisuudessa välttämättömältä, vaikka päätös ei veronmaksajia varmaan miellytä. Tulevien vuosien talouslaskelmat kuitenkin osoittavat, että kunta selviää tarkalla taloudenpidolla ja tiukkojen vuosien 2011–2013 jälkeen tilanne helpottuu, jos vielä ennusmerkit talouden noususuhdanteesta toteutuvat kuten ennakoidaan. Taloustilannetta helpottaa tietenkin myös se, että yksimielisen kouluverkkopäätöksen myötä oppilaat siirtyvät kuntakeskuksen lähialueelta uuteen koulukeskukseen ajanmukaisiin tiloihin, ja kustannussäästöjä saadaan mm. mitoittamalla henkilöstö tehokkaalla tavalla. Kiinteistömenot laskevat myös merkittävästi koulukiinteistöjen vähenemisen ja koulukeskuksen saneerauksen myötä. Rakennuksen saamien kosteusvaurioiden takia oppilaiden ja henkilöstön terveydelliset näkökohdat vaikuttavat myös merkittävästi päätökseen. Rakennushan on jo rakenteeltaan ja varustukseltaan lähes 35 vuotta vanha. Valtuutetut päättävät Teuvan kunnan kannalta merkittävästä asiasta tulevana maanantaina.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti