keskiviikko 15. joulukuuta 2010

Teuvan lukion verkkolehti Teuvo alkaa ilmestyä

Lukion aktiiviset nuoret äidinkielen lehtori Outi Koivun ohjaamana ovat kehitelleet lukion verkkolehden nimeltään Teuvo Sipiläntien Kuningas. Lehti alkaa piakkoin ilmestyä ja toimitusryhmänä on laaja opiskelijajoukko. Verkkolehti on jatkumoa Teuvan lukion kehittämistyölle. Meillä on nykyaikainen oppimispesä virtuaalilaitteineen ja Teuvan lukio on panostanut hyvän perusopetuksen lisäksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon, teknologiaopintoihin ja yrittäjyyteen. Ilmaisutaito ja siihen sisältyvät näytelmäprojektit ovat vahvasti mukana lukion tarjonnassa. Lukiodiplomeja voi Teuvalla suorittaa kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Teuvan lukio on keskeisesti mukana virtuaali- ja verkko-opetuksen alueellisessa kehittämistyössä.
Teuvan kunnassa on aloitettu aktiivinen panostus sosiaalisen median käyttöön, mikä perustuu kunnassa pari vuotta sitten päätettyyn markkinointiviestinnän strategiaan. Teakissa on käynnistynyt strategian pohjalta hanke, jossa koulutetaan paikallisia toimijoita sosiaalisen median hyödyntämiseen. Koulutus sisältää Facebookin, Twitterin, Flickerin, blogien ym. opastuksen. On hienoa, että myös lukiosta pari aktiivista nuorta osallistuu koulutukseen. Koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta on luvassa kurssi rehtorin päätöksellä.
Kauhajoella parhaillaan käynnistyvässä sosiaalisen median Somettaja-hankeessa aloittaa myös pari teuvalaista opettajaa. Hanke kouluttaa opettajia muun muassa kannettavien tietokoneiden ja netin hyödyntämiseen opetuksessa. Teuvan lukion markkinointiin tullaan kiinnittämään jatkossa entistä enemmän huomiota ja sosiaalisen median hyödyntäinen on tärkeä tekijä markkinoinnissa. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on esityksestäni varannut vuoden 2011 budjettiin rahoitusta lukion markkinointia varten. Opettajakunnan valitsema toimikunta on pohtinut jo hyvän aikaa erilaisia markkinointikeinoja. Oppilaskunnan aktiivinen puheenjohtaja on yksi työryhmän jäsen, lukio haluaa tällä osoittaa, että oppilaskuntaa kuullaan tärkeissä asioissa. Verkkolehti löytyy osoitteesta http://www.teuva.fi/palvelut/koulutus/Teuvan lukio.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti