perjantai 19. huhtikuuta 2013

Teuvan kunnanvaltuusto tärkeän päätöksen edessä maanantaina


Maanantaina 22.4. valtuusto päättää lakkauttaako se kolme koulua Teuvalta 1.8.2013 alkaen.  Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kunnanhallitus esittävät yksimielisesti Komsin, Kauppilan ja Riipin koulujen lakkauttamista ja esittävät koulujen oppilaiden uudeksi lähikouluksi Syreenin koulua syksystä 2013. Koulut ovat kaikki 3- 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta, joten oppilaiden koulumatkat eivät uuden järjestelyn kautta paljonkaan muutu, joskin kuljetukset lisääntyvät.

Komsin ja Syreenin koulun oppilaaksiottoalueet ovat tälläkin hetkellä osittain samat esim. Rasin alueella, josta matka Komsiin tai Syreeniin on lähes sama. Sama tilanne on osittain myös Kauppilan ja Riipin osalta. Keskiviikkona 17.4. käytiin tulevista oppilaskuljetuksista hyvä ja rakentava keskustelu. Sivistystoimenjohtajan kutsumana paikalla olivat lakkautettavien koulujen, Syreenin sekä Yhteiskoulun rehtorit, toimistosihteerit, johtokuntien puheenjohtajat ja lautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Tilaisuudessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi kaikkien oppilaiden koulumatkat.

Evästyksenä kuljetusvalmisteluille on, että 1-2 luokkien oppilaat, joilla on vähintään 3 km matkaa, kuljetetaan takseilla. Ne 3-luokkalaiset, joiden matka on yli 3 km, mutta alle 5 km, pääsevät kulkemaan pääsääntöisesti linja-autolla, jos auto ohi menee. Muussa tapauksessa matka tehdään taksikyydillä. Luokkien 4-6 oppilaiden kuljetukseen edellyttämä matka pitää olla lakisääteinen 5 km, kuten nytkin on tilanne kaikkien koulujen osalta.  Neuvottelussa sovittiin lisäksi, että ns. Koululiitu-ohjelma hankitaan kunnan käyttöön. Ohjelmasta nähdään heti suoraan ne tieosuudet, joissa on eri oppilasryhmien kuljetuksen kannalta vaaralliset osuudet. Näille oppilaille järjestetään kuljetus riippumatta siitä, onko matka 3 km tai lakisääteinen 5km. Terveydelliset syyt, joista on lääkärin lausunto ym., oikeuttavat myös koulukuljetukseen.

Neuvottelussa sovittiin myös, että koulut rehtorien johdolla kartoittavat, onko koulutiellä vaarallisia kohtia, joihin pitäisi saada esim. liikennemerkkejä, katoksia pysäkeille jne. Esitykset kootaan yhteen ja lähetetään tekniselle toimelle mahdollisia toimenpiteitä varten. Kaikki mahdollinen tehdään, niin että oppilaiden turvallisuus taataan. Yhteiskoulun ja Syreenin rehtori lähettävät sosiaalisen median kautta oppilaiden vanhemmille informaatiota, miten uuden koulukeskuksen rakentaminen ja pihasuunnitelmat etenevät. Lisäksi annetaan tietoa siitä, miten oppilaiden siirtyminen koulubusseilta ja takseilta turvallisesti kouluun ym. järjestetään.

Teuvan kunnan oppilaskujelutussopimukset uusitaan lukuvuoden 2013-2014 alusta. Kauhajoella pidettiin torstaina 18.4. Suupohjan alueen joukkoliikennettä koskeva suunnittelutilaisuus, jossa oli paikalla kuljetus- ja sopimusasioista vastaava Rauno Matintupa Ely-keskuksesta. Matintuvan mukaan kunta voi tarjouspyyntöä laatiessaan esittää, että taksiyrittäjät varautuisivat ottamaan autoon muutamia vanhempien kustantamia oppilaita, joiden matka ei edellytä kuljetuksen järjestämistä. Tähän saakka on ollut käytäntö, että taksit eivät ole voineet ottaa kyytiin muita kuin kuljetuslistassa olevat oppilaat. Nyt, kun tarjouspyynnössä on asia ilmaistaan, ja kuljetussopimuksissa mainitaan, kunta vastaa myös näiden omakustanteisten oppilaiden turvallisuudesta, eikä taksi kuten nyt on ollut käytäntö.

En lähde tässä luettelemaan uudelleen perusteita tälle tulevaisuuden kannalta tärkeälle lakkautuspäätökselle. Jokainen voi niihin tutustua kunnan nettisivulta. Oppilaiden kannalta päätökselle on merkittävät pedagogiset perusteet ja kunnan taloudellinen tilanne edellyttää merkittäviä säästötoimenpiteitä. Vuoden 2012 alijäämä on edellisen vuoden 2011 luokkaa eli n. 2,4 milj. euroa. Tällä ratkaisulla saavutetaan laskelmien mukaan noin 550-600 tuhannen euron säästö vuositasolla. Valtuustokaudessa se tekee n. 2-2,4  milj. euroa. Toivon, että päättäjät katsovat nyt 10-15 vuoden periodilla eteenpäin. Päätösperusteet ym. ( 130422kvalt esityslista.pdf)

1 kommentti:

  1. Ekaluokkalaisen mummona toivoisin, että lapsenlapseni voisi aloittaa koulutiensä heti syyslukukauden alkaessa Syreenin koulussa. Hän tietäisi kuka on opettaja ja ketkä ovat luokkatoverit. "mummo"

    VastaaPoista