torstai 5. joulukuuta 2013

Teuvan koulutoimen oppilaskuljetukset 2011-2013 sekä arvio tulevasta

Tejuka-lehdessä oli n. kolme viikkoa sitten juttu, jossa mainittiin, että koulutoimen kustannukset maksavat 2013–2016 noin 550 000 euroa/vuosi. Toimittajan soittaessa minulle, olin juuri lähdössä kahden viikon pakkolomalle ja toimistosihteerini, joka vastaa kuljetuksien valmistelusta ja tarkistuksista oli hänkin pakkolomalla. Tarkennan vähän jutussa olleita tietoja, koska tilinpäätöksestä saatava kokonaisluku sisältää kaikki kuljetukset eli joukkoliikennekuljetukset, uimahallikuljetukset, retket, liikuntaan liittyvät matkat ym.

Ely-keskukselle ilmoitetaan kunnista vuosittain joulukuun alkupuolella kaikki kuljetuskustannukset. Teuvan koulutoimen vuoden 2012 kuljetuskustannukset olivat Ely-keskukselle lähetetyn raportin mukaan seuraavat:

Esikoulukuljetukset (vain opetustoimen) = 59 451 euroa; peruskoululaisten matkaliput vakiovuoroilla= 36 817 euroa; lukion kuljetukset nettona (lukiolle Kelalta saatu matkatuki vähentäen) = 13 145 euroa; säännöllinen tilausliikenne linja-autoilla (päivittäiset koulumatkat)= 296 081 euroa; taksikuljetukset = 167426 eli yhteensä: 572 920 euroa vuodessa.

Vastaavat kuljetukset olivat vuonna 2011 571 702 euroa eli kasvua on ollut n. 1200 euroa eli 0,2 %. Kasvu on pieni, kun ottaa huomioon, että kuljetuksiin tulee vuosittain n. 3-5 % taksakorotus.

Koulukuljetukset kilpailutetaan n. 3-4 vuoden välein, joten tarjouksia pyydettäessä ei ikävä kyllä ollut tiedossa vuoden 2012 kuljetuksien kokonaissummaa, joka nyt joulukuun alkupuolella on laskettu. Silloin arvioitiin kuljetuksien olevan n. 350–400 tuhatta euroa eli erittäin paljon alle todellisen määrän. Toki meidän olisi se pitänyt summa tarkemmin arvioida tai käyttää vuoden 2011 lukua, joka on lähes sama kuin vuonna 2012. Arvioitu summa laitettiin pyyntöön siksi, että nähdään tarjouksen ylittävän reilusti EU:n kynnysarvon 200 000 euroa. Näin ollen kilpailutus piti hoitaa Hilma- järjestelmän kautta EU-hankintana.

Vuoden 2013 kuljetuksien arvoa en tällä hetkellä tiedä, mutta oletan sen olevan n. 590000 euroa eli n. 18–20 tuhatta euroa korkeampi kuin vuoden 2012 summa. Nousu johtuu kuljetuksiin lisääntymisestä Komsin, Riipin ja Kauppilan koulujen lakkautuksien johdosta. Arvioin päätöstä tehtäessä, että kustannusnousu on noin 40000 vuodessa. Vuoden päästä eli joulukuussa 2014, kun kunnasta annetaan jälleen Ely-keskukselle kuljetuksien kokonaissumma, tiedämme asian tarkasti. Missään tapauksessa nousu ei tule olemaan 100–150 tuhatta euroa.

Oli hyvä asia, että Tejuka kirjoitti jutun, näin tuli kustannukset tarkistettua. Tarkistukset ja vertailut pitäisikin suorittaa vuosittain.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti