maanantai 16. joulukuuta 2013

Teuvan lukion ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän (SAI) koulutusyhteistyö on lainmukaista

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kauhajoen kaupungin valituksen. Hallinto-oikeus toteaa, että Teuvan lukion ja SAI:n yhteistoimintasopimus on lähtökohdiltaan ja sisällöltään oppilaitosten yhteistyötä raamittava sopimus. Sopimuksen keskeisen sisällön muodostaa hallinto-oikeuden mukaan SAI:n järjestämien ammatillisten opintojen tunnustaminen Teuvan lukiossa (lukiolaki 23§).

SAI:n järjestämistä opinnoista ja niiden sisällöstä, tunnustamisesta ja hyväksilukemisesta Teuvan lukiossa ovat osapuolet etukäteen sopineet. Menettelyä ei voida hallinto-oikeuden mukaan pitää lainvastaisena. Näin toimien on varmistettu, että SAI:n järjestämät ammatilliset opinnot vastaavat keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöä. Näin Teuvan lukio voi lukea kyseiset opinnot opiskelijan hyväksi opiskelijan suorittaessa ylioppilastutkinnon lisäksi koko lukion oppimäärän tai suorittaessa yksittäisiä kursseja. Yhteistoimintasopimuksessa käytetty sana ”lukio-opinnot” on hallinto-oikeuden mukaan kuitenkin harhaanjohtava, kyse on ammatillisista opinnoista, jotka lukio hyväksi lukee opiskelijalle lukio-opintoihin.

Minun ja rehtori Matti Voutilaisen mukaan kyseessä on merkittävä ennakkopäätös Suomessa. Vastaavaa yhteistyötä on ammatillisen koulutuksen ja lukioiden välillä ollut jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Käytänteitä on todella monitahoisia ja monenmuotoisia. Oleellista on, että yhteistyö on viime vuosina merkittävästi lisääntynyt toisen asteen sisällä ja koulujen kesken. Opiskelijoiden opintopolut pyritään järjestämään niin, että ne auttavat nuoria saamaan mahdollisimman monipuolisen ja jatko-opintoja silmällä pitäen hyvän ja kattavan tutkinnon.

Hallinto-oikeuden päätös osaltaan vahvistaa EP-liiton toimeksiannosta 2011-2012 tekemäni toisen asteen selvityksen johtopäätökset. Koko toisen asteen koulutusta sekä aikuiskoulutusta olisi katsottava kokonaisuutena, jossa koulutus toimisi alueellisesti saman hallinnon alla. Näin taattaisiin alueittain koko ikäluokalle samat tasavertaiset mahdollisuudet opinto-ohjaus-, tuki- ja terveydenhuoltopalveluihin sekä jatko-opintoihin ja työelämäyhteyksiin.

Mahdollisen tulevan lisäikäluokan koulutusmadollisuudet ongelmakohtineen voitaisiin myös alueellisesti toisen asteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyönä hyvin ja tuloksellisesti organisoida. Yhdistäminen toisi pitkällä aikavälillä myös merkittävät taloudelliset säästöt, joita peruskunnat nyt kipeästi tarvitsevat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti