keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Toisen asteen koulutukseen ja erityisesti lukiokoulutukseen tulossa suuria muutoksia ja leikkauksia

Ministeriö esittää, että valtionosuusjärjestelmää uudistetaan sekä tehostetaan 2014–2017. Uudistuksella tavoitellaan 1 miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla.


OKM:n mukaan rakenteellisessa uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille.


Koulutuksen järjestäjäverkko tiivistyisi olennaisesti. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Koulutuksen järjestäjiä olisi jatkossa vain sellainen määrä, joka mahdollistaa myös tulosneuvotteluihin perustuvan ohjauksen sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden. Lukioverkkoa tiivistetään huomioiden alueelliset tarpeet.


Toisen asteen rahoitus- ja sääntelyjärjestelmän kehittämistoimilla pyritään noin 250 miljoonan euron vähennykseen koulutuksen järjestäjien kokonaisrahoituksessa vuoteen 2017 mennessä. Kuntien tehtävät ja velvoitteet vähenevät kahdella tavalla: kuntien osuus yksikköhintarahoituksesta pienenee ja toisen asteen koulutusta järjestävien kuntien ja kuntayhtymien tehtävät vähenevät. Uudistusten on määrä tulla voimaan vaiheittain 2015–2017.


EP-liiton toimeksiannosta 2011–2012 tekemässäni selvitysraportissa esitin merkittäviä muutoksia kaikissa seutukunnissa ja maakuntakeskuksessa. Järviseudulla, Suupohjassa ja Seinäjoella ehdotin tehtäväksi toisen asteen kokonaisratkaisua siten, että lukiot siirtyvät koulutuskuntayhtymien hallinnon alle. Näin saataisiin merkittäviä säästöjä muiden muassa yhteisteisten virkojen ja toimien kautta. Opiskelijoiden opintopolut, tukipalvelut, kahden tutkinnon suorittaminen, yrittäjyysopinnot, kansainvälisyys ym. voitaisiin hoitaa yhteistyössä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Vieläkään muutos ei ole myöhäistä, kun kunnat vain ryhtyvät toimiin asian suhteen. Esimerkiksi Suupohjassa voidaan vielä saada aikaan tehokas toisen asteen koulutus saman yhteisen hallinnon alle. Näin turvattaisiin yritysten monipuolinen työvoiman saatavuus alueella sekä laadukas ja alueen kattava lukiokoulutus.


OKM:n säästöraportissa todetaan: Velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille (toimenpide 3.2.). Nyt vain tekemään esityksiä OKM:lle alueellisista kokeilumalleista, joissa otetaan huomioon oppivelvollisuuden pidennys ym. asiat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti