tiistai 28. heinäkuuta 2009

Teuvan ja Suupohjan työttömyysluvut rohkaisevat, mutta miten käy jatkossa

Työttömien työnhakijoiden määrät kohosivat Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen mukaan kesäkuun aikana kaikissa Etelä-Pohjanmaan seutukunnissa. Kasvua oli yli 700 henkilöä. Myös vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna työttömyys on selvästi kasvanut.

Suupohjassa työttömiä oli kesäkuun lopussa 1084 eli hivenen vähemmän kuin huhtikuun lopussa. Teuvalla työttömiä oli kesäkuun lopussa 214, kun niitä oli huhtikuun lopussa 236. Viime vuoden vastaavaan lukuun verrattuna Teuvalla oli nyt 81 työtöntä enemmän. Toisaalta on todettava, että työttömyysaste oli kesäkuussa Teuvalla toiseksi alhaisin seutukunnassa eli 8,1 prosenttia, alhaisin se oli Isojoella 6,3 prosenttia ja korkein Kauhajoella 11,1 prosenttia. Mielenkiintoinen tieto on myös se, että huhtikuun lopussa työttömyysaste oli Teuvalla 8,9 prosenttia eli työttömyys on Teuvalla vähentynyt 0,8 prosenttiyksiköllä parissa kuukaudessa. Vertailuna todettakoon, että esim. Kurikassa työttömien määrä kohosi 96,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Teuvan luvuissa eivät vielä todennäköisesti näy kaikki Teuvan Sahan ja Kaskisten Metsä-Botnian tehtaan lakkautukset. Näyttää kuitenkin siltä, että pahimmat uhkakuvat työttömyyden rajusta kasvusta Teuvalla eivät toteudu, mikä on todella hienoa asia myös kuntatalouden tulevaisuuden kannalta.

Avoimia työpaikkoja oli Teuvalla huhtikuun lopussa 9 ja kesäkuun lopussa 6. Yli vuoden työttöminä olleiden määrä on pysynyt vakiona ollen 10 henkilöä (4,7%). Naisten ja alle 25-vuotisten työnhakijoiden määrä on ollut kasvussa. Nuorten työttömyysluvun kasvu johtunee oppilaitoksista valmistuneiden tulosta työmarkkinoille.

Toivotaan, että syksyn mittaan saataisiin innovoivia yrityshankkeita Teuvalle, jolloin voitaisiin hyödyntää Kaskisten kaupunkiin päätettyjä rakennemuutosrahoja, jotka ovat päätöksen hengen mukaisesti myös Teuvalle käytettävissä. Rannikko-Suupohjan ja Teuvan yhteinen NBB (Nova Business Botnica) -hanke etenee myös ripeästi, ja hankkeen kautta pyritään saamaan uutta yrittäjyyttä tai kasvuyrityksiä Teuvalle. Yrittäjät ja yrittäjähenkiset olkaa nyt aktiivisia, nyt aika toimia.

maanantai 27. heinäkuuta 2009

Jälleen merkittävä kulttuuriteko Teuvalla

Teuvalainen opettaja, valokuvaaja Heikki Mahlamäki on tehnyt merkittävän kulttuuriteon. Teuva-kuvateos Kuvia luonnosta ja kylistä ilmestyi äskettäin. Kuvateos on omakustanteinen, ja se sisältää kaikkiaan lähes 200 kuvaa. Teos on luontopainotteinen sisältäen mm. luontokuvia eläimistä, linnuista ja kasveista. Lisäksi teoksessa on esitelty Teuvan kylät tyypillisine rakennuksineen ja maisemineen. Ilmeikkäitä tapahtumakuvia Teuvalta sisältyy myös teokseen. Kuvateos osoittaa, että Heikki on alueellisesti ja valtakunnallisesti eturivin valokuvaaja, joka hallitsee myös kirjan ulkoasun suunnittelun ja taiton. Teos tuo hienosti esille Teuvan luonnon ja kylät, tekstiä ei ole paljon, mutta kuvat puhuvat puolestaan.

Lämpimät onnittelut Heikille ja hänen avustajilleen teoksesta. Heikki on laittanut runsaasti omia varojaan kirjaan. Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastokaan ei avannut ”rahasäkin nyörejään”, joten toivon, että teuvalaiset runsaslukuisasti ostavat kirjaa ja esittelevät sitä myös tuttavilleen ja sukulaisille, jotka asuvat kuntamme ulkopuolella ja ulkomailla. Näin toimien markkinoimme samalla Teuvaa kuntana, jossa on osaavia ja ahkeria kansalaisia sekä hieno asua ja yrittää.