perjantai 11. kesäkuuta 2010

Teuvan kunnan tulos heikkeni, edessä haasteelliset vuodet

Vuoden 2009 tilinpäätös osoittaa noin 54 t€ ylijäämää. Se on 173 t€ budjetoitua enemmän (arvioitu budjettialijäämä -119 t€). Viime vuonna ylijäämää oli vajaa miljoona euroa eli kunnan tulos on sekä toiminta- että vuosikatteella mitattuna heikentynyt. Toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta n.35 %. Muutokseen on vaikuttanut sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestäminen kuntayhtymän (LLKY) kautta. Toimintamenot vähenivät 1,3 %. Toimintamenojen sisäistä rakennetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että henkilöstökulut vähenivät sosiaalitoimen ja terveydenhuollon uudelleen järjestelyn kautta noin 44 %, mutta siirtyivät vastaavasti palveluiden ostoihin (n. 20 milj. euroa).

Kunnan tulovero väheni 1,6 %, yhteisöverot vähenivät n.22 % ja kiinteistövero lisääntyi n.5 %. Väheneminen johtui yleisestä taloudellisesta suhdannetilanteesta, mikä on vaikuttanut myös teuvalaisten yritysten tuloksentekoon ja sitä kautta myös työntekijöiden verotuloja heikentävästi. Valtionosuudet kasvoivat 7,2 %, ja toteutuma ylitti vajaalla prosentilla budjettiarvion. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kasvoivat 8,7 %. Sivistystoimen valtionosuus väheni viimevuotiseen tapaan vajaalla 6 %:lla muiden muassa asukasluvun ja oppilaiden vähenemisestä johtuen.

Toimintakate (toimintatulojen ja kulujen erotus) väheni yli 2 milj. euroa, mikä johtui maksutuottojen supistumisesta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen siirryttyä kuntayhtymän hoidettavaksi. Vuosikate oli n. 1 milj. euroa ollen n. 119 t€ pienempi kuin poistot eli kunnan talous ei ole tältä osin tasapainossa. Kyseiseen asiaan onkin vuonna 2010 ja tulevina vuosina kiinnitettävä erityistä huomiota.
Kassavarat olivat vuoden lopulla 3,8 milj. euroa (vuosi 2008 4,6 milj. euroa) eli vä-hennystä on tullut n. 800 t€. Lainaa kunnalla oli vain 81 euroa/asukas (vuosi 2008 127 euroa/asukas). Lainakanta on vähentynyt vuoteen 2008 verrattuna vajaa 300 t€. Konsernivelkaa kunnalla on 1020 euroa/asukas (vuosi 2008 969 euroa/asukas).Omavaraisuusaste on noussut 84,3 %:iin (vuosi 2008 83 %). Omavaraisuuden hyvä taso edellyttää 70 %:n tasoa, jonka ylitämme reilusti. Nettoinvestoinnit olivat 767 t€ eli 23,3% budjetoidusta (budjetti 3,3 milj. €), minkä lisäksi on TEAK OY:n teknologiakeskuksen rakentamiseen liittyvä osakehankinta 725 t€ ja LLKY:n kuntayhtymäosuus 308 t€.

Valtuusto käsittelee tulevana maanantaina vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä kuluvan vuoden osavuosikatsauksen (4 kuukautta). Kuntien tulokset näyttävät heikentyvän kauttaaltaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yleismaailmallinen taantuma näkyy selkeästi tuloksissa. Työttömyysaste on hitaasti laskenut Teuvalla ollen vielä kuitenkin suhteellisen korkea n.9,7%. Toimeentulomenot ovat kasvaneet seudullamme kauttaaltaan, mutta erityisesti Teuvalla 21% vuoteen 2008 verrattuna. Tämä näkyy jo mm. LLKY:n sosiaalipalvelualueen kuluvan vuoden menojen ylitysennusteena. Kun ottaa lisäksi huomioon, että LLKY:n Teuvan kuntaa koskevat kustannukset kasvoivat lähes 13% vuoteen 2008 verrattuna, olemme todella haasteiden edessä tulevina vuosina.

keskiviikko 2. kesäkuuta 2010

Teuvan lukio menestyi todella hyvin 2010 ylioppilaskirjoituksissa

Teuva menestyi erinomaisesti tämän vuoden ylioppilaskirjoituksissa. Sijoitus oli 46. pakollisissa kokeissa ja 26. sija kaikkien puoltoäänien keskiarvon perusteella. Haluan esittää kaikille opettajille ja koko henkilökunnalle lämpimät kiitokset hyvin tehdystä työstä. On toki myös muistettava, että hyvä tulos on aina seurausta koko opiskeluajasta eli hyvän ja tasokkaan perusopetuksen merkitys on todella tärkeä asia. Oppilashuollon, erityisopetuksen ja muiden tukitoimijoiden merkitystä on myös syytä korostaa. Opetus on maratontyöskentelyä ja perustuu aina aikaisemmin opitun hyvään omaksumiseen ja hyödyntämiseen.

Miksi tulos oli hyvä? Teuvan lukio on hyvä peruslukio. Meillä on ajanmukainen oppimisympäristö, nykyaikainen oppimispesä virtuaalilaitteineen, pätevät ja pysyvät opettajat. Teuvan lukio on panostanut hyvän perusopetuksen lisäksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon, teknologiaopintoihin ja yrittäjyyteen. Ilmaisutaito ja siihen sisältyvät näytelmäprojektit ovat vahvasti mukana lukion tarjonnassa. Lukiodiplomeja voi Teuvalla suorittaa kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Teuvan lukio on keskeisesti mukana virtuaali- ja verkko-opetuksen valtakunnallisessa kehittämisessä yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Suupohjan lukioiden kanssa. Opinto-ohjaus on Teuvalla yksilöllistä, ilmapiiri rento ja kodikas, jokaisesta huolehditaan.

Teuvalle lukio on tärkeä IDENTITEETTITEKIJÄ. Kunnallisille päättäjille lukion on syytä olla paikkakunnan lippulaiva, jonka sekä kiinteistöstä, opetusvälineistöstä ja henkilökinnasta pidetään hyvää huolta. Tulevaisuudessa opiskelijamäärät tulevat entisestään vähenemään ja kilpailu opiskelijoista kiristyy. Siksi Teuvalla ja Suupohjassa on jatkossa turvauduttava tiiviiseen yhteistyöhön. Yhteistyöhön ei tarvita hallintorakenteiden muutosta vaan toimijoiden yhteistyötä kaikilla tasoilla. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen säilyminen ja kehittäminen on alueemme kehityksen avainasia.