tiistai 25. toukokuuta 2010

Työllisyys paranee Teuvalla

ELY-keskuksesta tuli tänään tietoa huhtikuun työttömyystilanteesta. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Pohjanmaalla kaikkiaan 8 042 (vuodenvaihteessa 2009/2010 määrä oli 10 322). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 274 hengellä ja vuodenvaihteen tilanteesta 2280 hengellä.

Teuvalla oli työttömiä huhtikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 257 ja ilman lomautettuja 194. Työttömyysprosentti oli 9,7. Yli vuoden työttömänä on ollut 22 henkilöä. Nuorien (alle 25-vuotiaiden) osuus työttömistä oli 33 henkilöä. Avoimia työpaikkoja Teuvalla oli 39.

Työllisyyskatsaus kuukausittain 2010
Kuukausi Työttömät työnhakijat (sis. lomautetut)
Tammikuu 316 11.9 %
Helmikuu 303 11,4 %
Maaliskuu 283 10,7 %
Huhtikuu 257 9,7 %

Oheisen yhteenvetoraportin mukaan työttömyysprosentti on edelleen laskusuunnassa Teuvalla. Tosin ollaan vielä kaukana vuoden 2008 tilanteesta (5,7 %). Viittaan edelliseen blogiini toimeentulomenojen lisääntymisestä. Korkea työttömyysprosentti osoittaa selkeästi sen, että verotulokehitys ei aivan nopeasti kohene.

Tulevaa budjettia ajatellen on mietittävä hyvissä ajoin keinoja menojen kasvun hillitsemiseksi sekä LLKY:ssä että kunnan perustoiminnoissa. Tulopuoli on tietenkin myös turvattava. Taloutemme on toki tällä hetkellä vielä hyvässä kunnossa niin, että voimme käynnistää suuriakin investointeja. Niiden hyvällä aikataulutoteutuksella ja teuvalaisittain suurella työllistymisellä meillä on mahdollisuus saada aikaan kaivattua elvytystä.

Toimeentulotuen menot kasvussa Teuvalla ja Suupohjassa

Sain juuri käsiini tuoreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportin vuodelta 2009. Raportin mukaan toimeentulotuen bruttomenot kasvoivat koko maassa edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia. Vuonna 2009 yli kymmenen vuotta jatkunut toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrän väheneminen kääntyi kasvuun. Vuoteen 2008 verrattuna toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä lisääntyi koko maassa arviolta 10 prosenttia.
Teuvalla toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli 187, kun se edellisenä vuonna oli 173 eli kasvua oli noin 8 %. Toimeentulotuen bruttomenot kasvoivat Teuvalla noin 21 % vuoteen 2008 verrattuna. Suuntaus oli sama kaikissa LLKY:n kunnissa. Kasvuprosentti oli suurin Teuvalla (Kauhajoki 20 %) ja pienin Isojoella 1 %. Muutos osoittaa, että useat perheet ovat ahtaalla taloutensa kanssa, työttömyysprosentin korkea luku näkyy selvästi Teuvalla ja seutukunnassa.
Tulevan vuoden 2011 budjettia ollaan pian taas rakentamassa. Kunnallisveron ja muiden maksujen korotukset ovat ehkä jälleen mietinnässä. On syytä kuitenkin huomata, että pienituloisimmille ja mm. toimeentulotukea saaville pienetkin veronkorotukset maksujen korotuksista puhumattakaan voivat olla todella ahdistavia.
Vuonna 2005 tehtiin eräässä keskikokoisessa kaupungissa vertailu paljonko 18 prosentin kunnallisvero on todellisuudessa vähennykset huomioon ottaen. Vähennysten takia pienituloisimmat maksoivat kunnallisveroa selvästi vähemmän kuin muut niin kuin oikein onkin. Toisaalta jo 10 000 – 14 999 euroa vuodessa ansainneiden kunnallisveroprosentti oli 13,4 prosenttia, vain prosenttiyksikön verran vähemmän kuin keskimääräinen veroprosentti (14,5 prosenttia). Laskelman mukaan 20000-35000 euroa vuodessa ansaitsevien todellinen veroprosentti oli noin 14,7.

Johtopäätöksenä toteaisin, että menotaloudessa pitää laittaa ”suu säkkiä myöten”, eikä olla heti korotuslinjalla.

maanantai 17. toukokuuta 2010

Suupohjan turvallisuussuunnitelma kyselyvaiheessa

Suupohjan kuntien turvallisuussuunnitelmatyö on käynnistynyt syksyllä 2009. Sisäasiainministeriön päätöksen mukaan uudet turvallisuussuunnitelmat tulee esitellä kuntien ja kaupunkien valtuustoille viimeistään vuoden 2010 aikana. Suunnitelmaa on työstetty syksystä 2009 kauhajokelaisen työpäällikön Hannu Törrösen johdolla. Ryhmässä on mukana parikymmentä eri aihepiirien edustajaa, Teuvalta on ollut mukana työskentelyssä 2-3 edustajaa.

Turvallisuussuunnitelma laaditaan paikallisen turvallisuustilanteen arvioinnin pohjalta. Arviointi to-teutetaan suupohjalaisille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitetaan, mitä turvallisuusuhkia asukkaat kokevat ja kohdistuvatko tietyt turvallisuusuhkat esimerkiksi alueittain tai ikäryhmittäin. Kuntalaisille tarkoitettu turvallisuuskysely toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Kysely julkaistaan netissä ja paikallislehti TEJUKA:ssa. Kyselylomaketta työstetään parhaillaan niin, että siitä saataisiin mahdollisimman selkeä ja helposti vastattavissa oleva.

Turvallisuus on Suupohjalaisille ja erityisesti tietenkin meille teuvalaisille todella tärkeä asia. Parin vuoden takainen traaginen tapahtuma osoitti meille, että emme elä enää täällä Suupohjassakaan missään ”lintukodossa”. Toivon, että mahdollisimman moni antaisi vastaukset ja parantavia ehdotuksia turvallisuussuunnitelman valmisteluun. Vastaamalla Te pääsette nyt vaikuttamaan kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi tulevaan asiakirjaan. Nyt on kyse arjen turvallisuudesta, osallistu ja vaikuta.