perjantai 27. marraskuuta 2009

Sosiaalinen media – mahdollisuus opetuksessa

Opetushallituksen järjestämät valtakunnalliset virtuaalipäivät pidettiin Helsingissä tämän viikon alussa. Vuosittain järjestettävä koulutustapahtuma on hyvin mielenkiiltoinen, koska yleensä sinne on hankittu merkittäviä asiantuntijoita kertomaan viimeisimmistä saavutuksista verkko-opetuksen ja virtuaaliopetuksen kehittämisessä. Osallistuin päiville muutaman lähilukion rehtorin kanssa. Päiviä on pidetty useita vuosia, ja paikalla on yleensä opetuksen ja hallinnon edustajia satamäärin Suomesta. Käynnistimme oman EU:n ja Oph:n tukeman Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukiohankkeen 2000-luvun alkupuolella, jolloin sain myös esitellä päivillä hankkeen kurssitarjontaa, teknistä toteutusta, opetuskäytänteitä ym. Mielenkiintoista oli nyt huomata, että paikalla olleista n. 400 osallistujasta puolet oli ensimmäistä kertaa paikalla eli voidaan sanoa, että olemme olleet täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Suupohjassa todella pioneereja virtuaali- ja verkko-opetuksen kehittämisessä - opetus on ollut meillä arkipäivää jo vuosia.

Yksi mielenkiintoisimmista esityksistä oli tällä kertaa Jari Multisillan esitys ”sosiaalinen media opetuksessa”. Jari Multisilta on Tampereen teknillisen yliopiston professori ja Visiting Fellow Nokia Research Centerissä. Hän kuvasi oppimisen ja koulutuksen keskiöön, johon liittyvät tiiviisti verkostoituen yhteiskunnan muutos, innovaatiot, tiedon tuottamisen muutos, kehittyvä teknologia, muutos työelämässä ja globalisaatio. Multisillan mukaan sosiaaliseen media on yhteisöllistä, siihen liittyvät laajat käyttäjämäärät, ja käyttäjät ovat siellä myös sisällön tuottajia. Vuorovaikutteisuus, mainejärjestelmät ja paikkatieto ovat myös keskeisiä elementtejä sosiaalisessa mediassa.

Multisilta viittasi luennossaan mm. Sarah Robbinsiin, joka mukaan ”monet koulumaailmassa opiskeltavat asiat voidaan tehdä sosiaalisen median keinoin”. Hänen mukaansa sosiaaliseen mediaan liittyy myös vaaroja. Vanhan Amerikan intiaanien sananlaskun mukaan, meidät ja maineemme tunnetaan ikuisesti jäljistä, jotka jätämme. Multisilta viittasi koululaisten You Tubessa ja "irkkailu"-palstoilla käymiin keskusteluihin, joissa saattaa tulla esiin todella intiimejä asioita. Rehtorien ja opettajien on syytä käydä silloin tällöin katselemassa palstoilla käytyjä keskusteluja. Nuoret eivät ymmärrä, että esim. vuosien päästä olevassa työhaastattelussa saattaa tulla esiin todella hankalia asioita itsestä.

Loppupäätelmänä voin todeta, että kannattaa mennä www.Oph.fi -sivustolle ja siellä olevaan virtuaalipäivien konferenssiaineistoon, jossa on Jari Multisillan kalvot ja monia muita hyviä esityksiä. Sosiaalinen media tulee mullistamaan opetuskäytänteet, ja sen käyttö on suuri mahdollisuus nimenomaan Teuvan kaltaisille maaseutukunnille, jossa oppilasmäärät ja sitä kautta resurssit pienenevät. Sosiaalinen media on Teuvalla muutenkin tällä hetkellä ajankohtainen, sen käyttöä pohditaan mm. Teuvan kuntamarkkinoinnissa ym. eli olemme Teuvalla ajan hermolla.

torstai 12. marraskuuta 2009

TEUVAN LUKIO LIITTYY VALTAKUNNALLISEEN YRITTÄJYYSLUKIOVERKOSTOON

Teuvan lukio on valittu valtakunnalliseen yrittäjyyslukioverkostoon. Opetushallituksen tukemaan kaksivuotiseen kehittämishankkeeseen kuuluu 20 muuta yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostunutta lukiota. Teuvan lukio on ainut hankkeessa oleva lukio eteläiseltä Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeeseen valitut lukiot pyrkivät kehittämään verkostollista yhteistyötä ja jakamaan yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamistaan. Yrittäjyyslukioverkostoon valitut lukiot ovat sitoutuneet järjestämään vuosittain vähintään yhden kurssin laajuisen yrittäjyysopintojen kokonaisuuden sekä viemään yrittäjyyskasvatusta eteenpäin osana oppilaitoksen strategista kehittämistä.

Yrittäjyyteen liittyvät asiat on Teuvan lukion opetussuunnitelmassa sisällytetty oppiaineittain eri kurssien kokonaisuuksiin niin, että ne täydentävät opiskelijan saamaa maailmankuvaa kyseisestä kurssiaiheesta yrittäjyyden näkökulmasta katsoen.

Teuvan lukio on järjestänyt useana vuonna Teakin kanssa yhteistyössä yrittäjyyskurssin lukiolaisille. Teuvan Yrittäjät ry sekä monet Teuvan keskeiset yritykset ovat olleet myös mukana opetusjärjestelyissä. Vaihtoviikon aikana keväisin n. 15 lukio-opiskelijaa on viime vuosina tutustunut eri yrityksiin, ja osa lukion opettajista on myös työskennellyt yrityksissä vaihtoviikon aikana. Rehtori on useita kertoja esitellyt opetushallituksen ja eri yliopistojen järjestämissä yrittäjyyskasvatusseminaareissa teuvalaista yrittäjyyskasvatuksen mallia.

Teuvan lukion opiskelijoiden järjestämä kioskitoiminta toimii tällä hetkellä yrittäjämäisesti. Lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja ja Teakin yrittäjyyskouluttaja ovat ohjanneet opiskelijoita toiminnan järjestelyissä. Tarkoituksena on jatkossa tehdä yrittäjyyslukiohankkeessa mukana olevien asiantuntijatahojen kanssa kioskitoiminnasta aito yritys, joka toimii noin vuoden – puolentoista vuoden ajan, jonka jälkeen seuraava opiskelijaryhmä käynnistää yritystoiminnan.

Teuvan lukion opiskelijat ovat myös kansainvälisyyskasvatukseen liittyen keränneet rahaa yrittäjämäisillä toiminnoilla mm. suunnittelemalla, tekemällä ja markkinoimalla joulukortteja ulkomaan matkojen omarahoituksen järjestämiseksi. Tästä toiminnasta on myös tarkoitus tehdä tulevaisuudessa entistä yrittäjämäisempää. Teakin ammattimaista yrittäjäosaamista tullaan entistä enemmän hyödyntämään yrittäjyyslukiohankkeessa.

Opettajakunta on yksimielisesti hyväksynyt hankkeeseen liittymisen ja alustavasti on keskusteltu, ketkä opettajista ovat hankkeessa mukana. Asia on informoitu myös varhais- ja koulutuslautakunnassa. Verkostoon liittyminen nostaa ilman muuta Teuvan lukion profiilia ja imagoa sekä antaa myös viestin eteläisen Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämälle ja yrittäjille, että yrittäjyys on yksi keskeisistä yhteisistä tavoitteistamme pitäessämme kuntamme ja alueemme elinvoimaisena sekä kehityskykyisenä. Myös yliopistoon ja ammattikorkeakouluun lähteville ovat yrittäjyysopinnot tuki tarpeelliset. Valtakunnassa on tällä hetkellä tuhansia maistereita ja insinöörejä työttömänä, ja yrittäjyys on yksi tulevaisuuden vaihtoehto ja elämäntapa myös korkeasti koulutetuille.