keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Lehtiharjua ollaan ostamassa

Kunnanhallitus päätti maanantaina esittää kunnanvaltuustolle, että Teuvan kunta ostaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Lehtiharjun sairaalan kiinteistön rakennuksineen 165 000 euron hinnalla. Kiinteistö tulisi kunnan haltuun ensi vuoden puolella. Kauppa on ollut vireillä useita vuosia.

Lehtiharjun sairaala on rakennettu 1956 ja laajennettu 1958. Sairaalan kauppaan sisältyvä asuinkerrostalo on rakennettu 1956. Varsinainen sairaalarakennus on peruskorjattu 1986. Rakennukset ovat kivirakenteisia. Sairaalan bruttoala on n. 3200 m2 ja asuntolan 1045 m2. Tontin koko on n 1,743 ha.

Rakennukset ovat vanhoja, mutta niihin on tehty merkittävät peruskorjaustyöt vuonna 2004 ja sen jälkeen yhteensä n. 220000 eurolla sisältäen mm. kiinteistön salaojituksen, pihojen päällystykset ja keittiötilojen remontin. Kaupan mukana tulee myös vuokralainen Mendis OY, joka on vuokrannut käyttöönsä rakennuksen asuntolasiiven (547 m2).

Kunnanhallitus oli päätöksessään yksimielinen ja katsoi, että nyt on oston aika. Hinta on todella edullinen. Mikäli Teuva ei ostaisi rakennusta, kelpaisi se ilman muuta yksityisille markkinoille. Lehtiharjun tarjoamia laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja tarvitaan myös tulevaisuudessa Suupohjassa ja sen lähialueilla. Teuva haluaa kehittää rakennuksessa olevia toimintoja yhteistyössä lähikuntien ja Suupohjan LLKY:n kanssa.

Kunnanjohtaja Veli Nummela palaa työpaikalleen huomenna 1.10.2009. Tervetuloa Veli jatkamaan tärkeätä työtäsi Teuvan kunnan johdossa. Blogikirjoitteluni taukoaa nyt ja jatkuu 1.5.2010 jälkeen näissä merkeissä. Veli jatkanee omaa kirjoitteluaan.

Kiitoksia lukijoille ja hyvää jatkoa Teille, toivottavasti olen ollut luottamuksenne arvoinen. Siteeraan lopuksi Lauri Tähkää: Teuva on paras paikka asua ja elää.

keskiviikko 16. syyskuuta 2009

TEUVA TARTTUU VALTION ELVYTYSRAHAAN JA RAKENTAA UUDEN MODERNIN KOULUKESKUKSEN, TEHOREHTORIA HAETAAN

Lääninhallituksesta on tiedusteltu, olisiko Teuvan kunta valmis hakemaan valtionosuutta jo vuonna 2010 Yhteiskoulun ja lukion peruskorjaukseen, jos rahoitus olisi n. 75 % normaalista valtionosuudesta. Ykkösvaiheen kustannusarvio on n. 6,3 milj. ja valtionosuus siitä on n. 3,2 milj. Mikäli rakentaminen aloitetaan jo 2010 vuoden puolella, olisi valtionosuus vajaa 800 000 euroa pienempi eli n. 2,4 milj. Hankkeen nopeampaa aloitusta puoltaa se, että mikäli Teuvan kunta menee normaalilla aikataululla eli aloitus olisi vuonna 2013, meillä olisi mahdollisuus saada ykkösvaiheen rahoitussuunnitelmaan ainoastaan n. 3,3 milj., josta valtionosuus olisi 1,6 milj.euroa.

Kunnanhallitus kävi iltakoulussaan asiasta vilkkaan keskustelun. Johtopäätöksenä oli, että Teuvan kunnan maksuvalmius on hyvä, rakentamiskustannukset tulevat todennäköisesti muutaman vuoden sisällä nousemaan, lainakorot tulevat ehkä myös nousemaan ja työllisyys tulee edelleen heikkenemään. Mikäli rakentamiseen ryhdytään jo ensi vuoden syksyllä, peruskorjauksen ykkösvaiheen ja tulevan kakkosvaiheen valmistumisaikataulu aikaistuu n. 2 – 3 vuodella. Peruskorjaushankkeeseen liittyvän kouluverkkoratkaisun kustannussäästön on laskettu olevan n. 600 000 – 700 000 euroa vuodessa, jolloin hankkeen valtionosuuden väheneminen kuittautuu runsaassa vuodessa.

Keskeinen rooli tulevan, modernin, uuden koulukeskuksen saneerauksessa on tulevalla Yhteiskoulun rehtorilla, jota haetaan parhaillaan laajalla, avoimella haulla. Aloitteellisella, joustavalla ja yhteistyökykyisellä rehtorilla tulee olemaan merkittävä rooli uudistettaessa ja kehitettäessä yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti teuvalaista koulujärjestelmää. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on alustavasti keskusteltu siitä, että tulevan rehtorin tehtäviin sisällytetään mahdollisesti myöskin lukion rehtorin tehtävät vuoden 2010 syksystä alkaen.

Yhteistä virkaa puoltavia seikkoja ovat seuraavat: Yhteiskoulun ja lukion oppilaat ja opettajat tulevat hankkeen kakkosvaiheen jälkeen työskentelemään yhdessä nykyisissä lukiotiloissa, opettajat ovat jo nyt lähes kaikki yhteisiä, Yhteiskoululla ja lukiolla ja koko kouluhallinnolla on yhteinen Starsoft –hallinto-ohjelmisto. Toimistosihteerit työskentelevät tiimimäisesti toistensa vahvuuksia hyödyntäen. Yhteiskoulu ja lukio ovat vireitä, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä sekä ilmaisutaitoa painottavia oppilaitoksia. Virtuaali- ja verkko-opetuksessa on Teuvan lukiolla merkittävä rooli eteläpohjalaisten lukioiden ja Opin Lakeuden ryhmässä.

Teuvalla on nyt avoimena opetuksen ja oppimisen kehittäjän ja visionäärin virka. Toivon, että tehtävä kiinnostaa useita. Lauri Tähkän synnyinpitäjä kutsuu kehittäjää, tervetuloa!

tiistai 1. syyskuuta 2009

Teuvan valtuusto teki järkevän ja kauaskantoisen päätöksen

Valtuusto päätti eilen yksimielisesti jatkaa koulukeskuksen noin 10 milj. euron saneeraushankkeen suunnittelua laatimalla tarvittavat rahoitus- ym. suunnitelmat lääniin. Samalla valtuusto päätti myös kouluverkosta, joka on Teuvalla viimeistään 2015, kun remontti on päätöksessä. Keskustan alueen viiden kilometrin säteellä olevat koulut keskitetään uudistettuun koulukeskukseen. Norille ja Horolle annetaan mahdollisuus jatkaa 2-opettajaisina kouluina, kunnes oppilasmäärä alittaa ilman esioppilaita 16, jonka jälkeen ne lakkaavat. Perälä ja Äystö saavat jatkaa 3-opettajaisina, kunnes oppilasmäärä alittaa ilman esioppilaita 36, jonka jälkeen ne lakkaavat. Päätös on suhteellisen tiukka, mutta antaa mahdollisuuden muutaman kyläkoulun jatkolle. Erittäin tärkeätä päätöksessä on, että valtionosuus hankkeelle saadaan nyt mahdollisimman suurena. Tämän hetken arvio on, että valtionosuus hankkeelle on jopa 4,3 milj. euroa. Tänään läänistä saamani tiedon mukaan, mikäli valtio päättää ns. elvytysrahoista vuodelle 2010, Teuvalla voisi olla mahdollisuus aloittaa rakentaminen jo 2010, valtionosuus olisi kuitenkin todennäköisesti 75 % koko hankkeen valtionosuudesta eli menettäisimme silloin noin yhden miljoonan valtionosuuden, toisaalta käyttötaloudessa säästöt aikaistuisivat esim. kahdessa vuodessa saman miljoonan euron verran. Joka tapauksessa olemme läänin listalla vuonna 2013, ja jos elvytysrahat tulevat kunnille, kuten on ennakoitu, saattaa meidän hanke käynnistyä ns. normaalilla valtionosuudella jo 2012, koska kiireellisiä hankkeita poistuu edestä. Meillä on aikaa pohtia eri vaihtoehtoja, päättäjät ratkaisevat etenemmekö nopeutetulla aikataululla. Joka tapauksessa tulossa on 3,2-4,3 milj. euroa, joka on todella suuri rahamäärä Teuvan mittakaavassa. Kouluverkkoratkaisulla mahdollistettiin se, että suurelle lainan lisäykselle saadaan käyttötalouspuolelta liikkumavaraa noin 550000-600000 euroa/vuosi. Säästöjen avulla voimme saada lainat nopeahkolla aikataululla hoidetuksi. Talouden liikkumavara on myös tärkeätä siksi, että Teuvan vanhusten määrä kasvaa tulevaisuudessa, samalla tarvitaan todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin lisäeuroja. Yksimielisellä päätöksellä Teuva osoitti, että meillä kyetään tekemään suuria päätöksiä, kun on todellinen tarve. Kouluverkkoasiaa käsiteltiin nyt kolmatta kertaa eli asiassa ei ole hoppuiltu. Keskustan esittämä ponsi, jonka mukaan suunnittelussa pitää ottaa huomioon koko varhaiskasvatuksen tilatarpeet sekä yhteistyö 1-2 luokkien oppilaiden hoidon ja kuljetusten ym. järjestelyissä sai taakseen myös koko valtuuston tuen.

Nyt teemme yhdessä teuvalaisen koulumallin ottamalla kaikki asiantuntijatahot koulutilojen ym. suunnitteluun mukaan. Tietenkin otamme huomioon suunnittelussa myös muiden kuntien hyvät käytänteet ja tilaratkaisut. Valtuuston eilinen päätös takaa teuvalaisille ja muista kunnista Teuvalla koulua käyville lapsille ja nuorille hyvän opettamisen ja oppimisen edellytykset jäljelle jääviä kyläkouluja kuitenkaan unohtamatta. Kiitos kaikille valmistelussa mukana olleille hyvästä ja perusteellisesta työstä.