tiistai 1. syyskuuta 2009

Teuvan valtuusto teki järkevän ja kauaskantoisen päätöksen

Valtuusto päätti eilen yksimielisesti jatkaa koulukeskuksen noin 10 milj. euron saneeraushankkeen suunnittelua laatimalla tarvittavat rahoitus- ym. suunnitelmat lääniin. Samalla valtuusto päätti myös kouluverkosta, joka on Teuvalla viimeistään 2015, kun remontti on päätöksessä. Keskustan alueen viiden kilometrin säteellä olevat koulut keskitetään uudistettuun koulukeskukseen. Norille ja Horolle annetaan mahdollisuus jatkaa 2-opettajaisina kouluina, kunnes oppilasmäärä alittaa ilman esioppilaita 16, jonka jälkeen ne lakkaavat. Perälä ja Äystö saavat jatkaa 3-opettajaisina, kunnes oppilasmäärä alittaa ilman esioppilaita 36, jonka jälkeen ne lakkaavat. Päätös on suhteellisen tiukka, mutta antaa mahdollisuuden muutaman kyläkoulun jatkolle. Erittäin tärkeätä päätöksessä on, että valtionosuus hankkeelle saadaan nyt mahdollisimman suurena. Tämän hetken arvio on, että valtionosuus hankkeelle on jopa 4,3 milj. euroa. Tänään läänistä saamani tiedon mukaan, mikäli valtio päättää ns. elvytysrahoista vuodelle 2010, Teuvalla voisi olla mahdollisuus aloittaa rakentaminen jo 2010, valtionosuus olisi kuitenkin todennäköisesti 75 % koko hankkeen valtionosuudesta eli menettäisimme silloin noin yhden miljoonan valtionosuuden, toisaalta käyttötaloudessa säästöt aikaistuisivat esim. kahdessa vuodessa saman miljoonan euron verran. Joka tapauksessa olemme läänin listalla vuonna 2013, ja jos elvytysrahat tulevat kunnille, kuten on ennakoitu, saattaa meidän hanke käynnistyä ns. normaalilla valtionosuudella jo 2012, koska kiireellisiä hankkeita poistuu edestä. Meillä on aikaa pohtia eri vaihtoehtoja, päättäjät ratkaisevat etenemmekö nopeutetulla aikataululla. Joka tapauksessa tulossa on 3,2-4,3 milj. euroa, joka on todella suuri rahamäärä Teuvan mittakaavassa. Kouluverkkoratkaisulla mahdollistettiin se, että suurelle lainan lisäykselle saadaan käyttötalouspuolelta liikkumavaraa noin 550000-600000 euroa/vuosi. Säästöjen avulla voimme saada lainat nopeahkolla aikataululla hoidetuksi. Talouden liikkumavara on myös tärkeätä siksi, että Teuvan vanhusten määrä kasvaa tulevaisuudessa, samalla tarvitaan todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin lisäeuroja. Yksimielisellä päätöksellä Teuva osoitti, että meillä kyetään tekemään suuria päätöksiä, kun on todellinen tarve. Kouluverkkoasiaa käsiteltiin nyt kolmatta kertaa eli asiassa ei ole hoppuiltu. Keskustan esittämä ponsi, jonka mukaan suunnittelussa pitää ottaa huomioon koko varhaiskasvatuksen tilatarpeet sekä yhteistyö 1-2 luokkien oppilaiden hoidon ja kuljetusten ym. järjestelyissä sai taakseen myös koko valtuuston tuen.

Nyt teemme yhdessä teuvalaisen koulumallin ottamalla kaikki asiantuntijatahot koulutilojen ym. suunnitteluun mukaan. Tietenkin otamme huomioon suunnittelussa myös muiden kuntien hyvät käytänteet ja tilaratkaisut. Valtuuston eilinen päätös takaa teuvalaisille ja muista kunnista Teuvalla koulua käyville lapsille ja nuorille hyvän opettamisen ja oppimisen edellytykset jäljelle jääviä kyläkouluja kuitenkaan unohtamatta. Kiitos kaikille valmistelussa mukana olleille hyvästä ja perusteellisesta työstä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti