maanantai 16. helmikuuta 2009

KASKINEN PÄÄSI ERITYISALUEEKSI

Teuvan kunnan ja myös koko suomenkielisen Suupohjan kannalta oli merkittävää, että valtioneuvosto nimitti 12.2. 2009 Kaskisten kaupungin äkillisten rakennemuutosten alueeksi. Päätöstä edeltävänä päivänä oli vielä epävarmaa pääseekö Kaskinen, rannikko Suupohja tai suomenkielinen Suupohja ollenkaan erityisalueeksi. Asiaan vaikutti se, että rannikolla ja suomenkielisellä alueella joidenkin kuntien työttömyysprosentti on vielä lopettamispäätöstenkin jälkeen todella alhainen esim. Närpiö 3% ja Kristiinankaupunki 7%. Suomenkieliseltä alueelta ainoastaan Teuvan työttömyysprosentti kohosi merkittävästi eli 11%:iin. Kaskisten työttömyysprosentti nousi tietenkin korkeimmaksi eli 25%:iin, joten rakennemuutospäätös oli oikeutettu. Kaskinen sai yhteensä 2,7 milj. euroa, josta ESR -rahaa on 1,3 miljoonaa ja EAKR -rahaa 1,4 miljoonaa. EAKR on EU:n aluekehitysrahasto, ESR on Euroopan sosiaalirahasto.

Työ- ja elinkeinoministeriössä asiaa valmistelleen johtavan virkamiehen mukaan, vaikka päätös koski nyt pelkästään Kaskista, alueraja ei ole ehdoton. Näin ollen olisi tärkeää, että kehiteltäisiin muun muassa Teuvalla uusia innovoivia yrityshankkeita tai –laajennuksia. Hankkeille olisi nyt saatavissa merkittävää rahoitustukea. Alle 50 henkilön yritykset tulevat saamaan 20 % investointitukea ja yli 50 työntekijän yritykset 10 % kyseisen virkamiehen mukaan.

Lisäksi uusia yrityshankkeita voidaan tukea merkittävästi valtion omistaman Finnvera OYJ:n rahoituksella. On muistettava lisäksi, että meillä on käytettävissä Etelä-Pohjanmaan alueella normaalit aluekehitysrahat, nyt on vain löydettävä ja kehiteltävä uusia innovatiivisia kohteita. Toivon mukaan saamme niitä piakkoin aikaiseksi, koska Kaskisten rakennemuutosrahoitus on voimassa tämän ja ensi vuoden.

tiistai 10. helmikuuta 2009

NOVA BUSINESS BOTNICA - hanke

Teuvan kunta päätti osallistua NOVA BUSINESS BOTNICA (NBB) - hankeeeseen. Hankkeen tarkoituksena on saada uusia yrityksiä ja uusia korvaavia työpaikkoja Suupohjan rannikkoseudulle ja Suupohjan seutukuntaan

Metsä-Botnia Ab ilmoitti 14.1.2009 päätöksestään lopettaa Kaskisissa sijaitsevan sellutehtaan. Tehtaan tuotanto lopetetaan vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Jos kaikki jäisivät työttömäksi nousisi Kaskisten työttömyysaste 27 %:iin (ennen lopettamista 5,6), Kristiinankaupungin noin 7 %:iin (ennen lopettamista 5,5), Närpiön noin 3 %:iin (ennen lopettamista 2,3) ja Teuvan noin 11 %:iin (ennen lopettamista 5,7).

Muita rakennemuutoksen työllisyysvaikutuksia on aiheuttanut se, että Metsäliitto-konserni ilmoitti lopettavansa Teuvan sahan toiminnan vuoden 2009 tammikuussa. Työpaikkoja vähenee 28, joista osa sijaitsee Kaskisissa, koska sahan tuotanto on jälkikäsitelty Kaskisissa.

Metsä-Botnian sellutehtaan lakkauttamisella on luonnollisesti suorat vaikutukset kuntien verotuloihin. On arvioitu, että taloudellisesti vaikeimmat vuodet tulevat olemaan vuodet 2010 ja 2011, jolloin mm. Teuvalla Metsä-Botnian tehtaan lopettaminen vähentää n. 500 000 eurolla verokertymää.

Nova Business Botnican (NBB) -hankkeen tarkoituksena on eri toimenpitein luoda perusta ja edellytykset korvaavalle yritystoiminnalle ja uusia korvaavia työpaikkoja kohdealueella (Kaskinen, Kristiinankaupunki, Teuva ja Närpiö). Hankkeen tavoitteena on saada aikaan merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja useita uusia yrityksiä. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ajaksi 15.1.2009 - 30.6.2010. Hankkeen kustannusarvio on 150 000 euroa, josta maakunnan liitot rahoittavat 70 000 euroa, Metsä-Botnia Oy 70 000 euroa ja toteutusalueen kunnat 2 500 euroa kukin. Hankkeen tehtävänä on yhdessä Metsä-Botnian, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa laatia toimintamalli Metsä-Botnian teollisuuskiinteistöjen ja teollisuusalueen sekä Kaskisten infrastruktuurin hyödyntämiseksi, jotta aluetta voidaan markkinoida kiinnostuneille potentiaalisille toimijoille. Alueesta jalostetaan vetovoimainen yrityspuisto. Selvitetään kiinnostus saada alueelle mm. uusiutuvaan energiaan, konepajateollisuuteen ja elintarvikejalostukseen keskittyviä yrityksiä.

Hanketta valmistellut työryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä, lisäksi hanketta varten perustetaan pienempi projektiryhmä, johon tulee edustajat rannikon ja Teuvan yrityksistä, Metsäliitosta, rahoittajatahoilta, Metsä-Botniasta, AMO-ohjelmasta sekä muista mahdollisista sidosryhmistä.

Teuvan kunnan ja koko seutukunnan kannalta olisi todella tärkeätä, että hankkeen kautta saataisiin uusia yrityksiä tai yrityslaajennuksia käyntiin ja näin luotua uskoa tulevaisuuteen. Odotetaan mielenkiinnolla tuloksia.

perjantai 6. helmikuuta 2009

VETOVASTUU VAIHTUI

Kuten moni on tiedotusvälineistä lukenut, on Teuvan kunnanjohtaja Veli Nummela siirtynyt vuorotteluvapaalle kahdeksan kuukauden ajaksi. Hän palaa työhönsä kunnan johtopaikalle lokakuun alussa 2009. Toimin tämän kahdeksan kuukauden ajan vs. kunnanjohtajana. Varsinainen tehtäväni lukion rehtorina ja sivistystoimenjohtajana hoituu siten, että vararehtori Veijo Kivislahti toimii lukion rehtorina ja sivistystoimenjohtajan tehtäviä hoitaa yhteiskoulun rehtori Sinikka Rahkonen. Sinikka delegoi osan tehtävistään vararehtori Maija-Liisa Saksalle. Kuntalaiset voivat olla luottavaisella mielellä, kyseisillä henkilöillä on pitkäaikainen kokemus sivistys- ja koulupuolen asioista ja apuna heillä on hyvä, ammattitaitoinen ja pitkäaikaisen kokemuksen omaava henkilökunta.

Samoin voin todeta myöskin kunnantalon ja eri palvelusektorien työntekijöistä. Johtoryhmässä on kokemusta sekä nuorta innokkuutta, laaja-alaista koulutusta ja kokemusta tehtävistä kunnista, yliopistoista aina ministeriötasolle saakka. Itse edustan kunnan virkamiesten vanhinta kaartia, olenhan tullut kuntaan jo 1988. Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen työ- ja hallintokokemus. Useimmat Teuvan kunnan valtuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat minulle tuttuja jo pitkältä ajalta, samoin tunnen Rannikko- ja suomenkielisen Suupohjan sekä Etelä-Pohjanmaan virkamieskunnan ja keskeiset luottamusmiehet. Opetushallituksen ja eri ministeriöiden useisiin viranhaltijoihin minulla on myös suorat kontaktit.

Otan työni vastaan nöyrällä mielellä ja haluan toimia kaikkien kuntalaisten ja alueen asukkaiden parhaaksi niin, että kaikilla olisi täällä eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla mahdollisimman hyvä elää ja asua. Todennäköisesti taloudelliset ajat tulevat nykyhetkestä vielä jonkin verran heikkenemään, mutta uskon, että yhdessä Teuvan kunnan viranhaltija- ja työntekijäorganisaation sekä luottamushenkilöstön kanssa voimme turvata kuntamme kansalaisille riittävän hyvän ja kustannuksiltaan tehokkaan palvelutason. Eteläpohjalaisella sisulla tulemme varmasti pärjäämään ja saavuttamaan hyviä tuloksia.

Pyrin kirjoittamaan Velin tapaan lyhyitä kommentteja ja kuulumisia kunnan ajankohtaisista asioista ja toivon avointa kontaktinottoa myös kansalaisilta sähköpostilla, puhelimella ja henkilökohtaisin keskusteluin täällä kunnantalolla tai kylällä.

Toivon omalta osaltani myöskin kaikille kuntalaisille ja Teuvan kunnan palveluorganisaatiolle jaksamista niin työssä kuin perhe-elämässäkin. Kansalaisten, ystävien ja perheittemme tuella jaksamme vaikeinakin aikoina viedä asioita eteenpäin, tarvitsemme siihen myöskin korkeimman siunausta ja varjelua.