torstai 10. huhtikuuta 2014

Horon ja Norin lakkauttamisessa ei puhuta muutaman kymppitonnin säästöistä

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Horo lakkautettaisiin 1.8.2014 lukien. Päätös oli yksimielinen. Kahden äänestyksen jälkeen päätettiin, että Norin koulu lakkautettaisiin 1.8.2015 lukien. Tejuka informoi, että muutamat lautakunnan jäsenet saivat lakkautuksen siirtymään vuodella eteenpäin. Asia on kyllä näin, mutta jutussa ei mainittu, että esittelijä teki kyseisen ehdotuksen. Perustelin päätösehdotusta seuraavasti:

”Norin koulun 1-2 luokan yhteydessä olevien esioppilaiden määrä on lukuvuonna 2014–2015 yksi ja lukuvuonna 2015–2016 4, joten yhdysluokka 1-2 tai 1-3 sekä esioppilaat ei ole pedagogisesti järkevä. Kauhajoen Kokon koulun oppilaita ei ole enää Äystön koulussa lukuvuonna 2015–2016 ja yhteinen oppilasmäärä on 54 oppilasta. Norin oppilaiden kannalta Äystö on lähin koulu, koska oppilaiden koulumatka kestää noin 15 minuuttia suuntaansa. Luokkatilat ovat fyysisesti riittävät ja yhdysluokat pedagogisesti hyvin toimivia. Toissijaisen lähikoulun oppilaaksiottamisperusteena käytetään mm. sisarusten koulunkäyntiä yhtenäiskoulussa ja/tai Syreenin eskariryhmässä”

Kun on kyse koulun lakkauttamisesta, viranomaisen eli tässä tapauksessa lautakunnan on päätettävä peruskoululain 6 § 1 ja 2 momentin mukainen ensisijainen lähikoulu.

Koulujen lakkautuksesta tulee kunnalle yhteensä vajaan 200000 euron säästö vuodessa siinä tapauksessa, että Horon oppilaat menevät yhtenäiskouluun ja Norin oppilaat lähikouluunsa eli Äystölle.

- virkoja poistuu 4 kpl säästö: 160 000 euroa (sis.sos.menot)
- kaksi kiinteistöä poistuu: Horo/43 000 euroa ja Nori 51 000 euroa (laskelma saatu teknisestä toimistosta 26.3.2014) eli yht. 94 000 euroa
- kuljetuskustannukset kasvavat (Horo=18000 euroa ja Nori=40 000 euroa) olemassa olevat yhteydet huomioon ottamalla

Teuvan kunta tarvitsee säästöjä nyt kipeästi. Uusi YT-menettely käynnistyy piakkoin. Sivistystoimelle tulee vielä merkittävät lisäsäästövaateet, vaikka kyseiset koulut lakkautettaisiin em. päätöksen mukaisesti.
Ymmärrän toki Norin vanhempia. Ei ole mukavaa, kun koulu lakkaa. Toisaalta Äystö on todella hyvä ja toimelias kylä, siellä asuu yrittäviä ja ahkeria ihmisiä kuten Norissakin. Opinahjona Äystö on hyvä, siellä ei ole sisäilmaongelmia, pätevät ja toimeliaat opettajat, ryhmät sopivat, tilat tarkoituksenmukaiset, välineet hyvässä kunnossa, tuttu opettaja siirtyy oppilaiden mukana Äystölle jne.

Nyt ei saa muistella vanhoja, eletään 2010-lukua ja mobiilimedian ja -tekniikan aikaa.