lauantai 27. helmikuuta 2010

Teuvan koulukeskuksen saneeraushakkeen valtionrahoitus myötätuulessa

Vuodelle 2010 tehtyjen perustamishankkeiden valtionavustusta koskevien hakemusten ja opetusministeriön vuosille 2010–2013 vahvistaman rahoitussuunnitelman perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus (VARELY) on lähettänyt kunnalle toissa päivänä kirjallisen tiedon siitä, että Teuvan hanketta esitetään aikaistettavaksi vuodelle 2010.

Päätöksen hankekohtaisesta valtionavustuksen enimmäismäärästä ja myöntämisestä ELY-keskus tekee erikseen hankesuunnitelman perusteella. Alustava tieto on tullut 1-vaiheen alkurahoituksesta. Varsinaisen päätöksen tultua kuntaan, käsitellään asia kunnan päättävissä elimissä.

Positiivien tieto rahoituksen saamisesta on koulukeskuksessa työskenteleville henkilöille ja oppilaille todella mieleinen. Henkilöstöllä ja oppilailla on jo pitemmän aikaa ilmennyt oireilua siitä, että hengitysilma ei ole riittävän hyvä. Toivon, että päättäjät hyväksyisivät hankkeen aikaistuksen, vaikka rahoitus ei olisikaan aivan odotetun suuruinen alkuvaiheessa. Henkilöstön ja oppilaiden terveys on nyt etusijalla.

Teuvalla on yhteiskoulun rehtorin virka haettavana

Teuvan varhais- ja koulutuslautakunta päätti viime kokouksessaan asettaa yhteiskoulun rehtorin viran hakuun vakinaista täyttämistä varten 1.8.2010 lukien. Tällä hetkellä virka on määräaikaisesti täytettynä. Samalla lautakunta päätti, että virkaan sisällytetään lukion rehtorin tehtävät vuoden 2011 alusta lukien. Viran hakuilmoitus julkaistaan lähiaikoina.

Teuva on n. 6000 asukkaan koulumyönteinen ja yrittäjyyttä arvostava kehittyvä kunta. Teuvalla on mm. Euroopan suurin ja monipuolisin puu- ja huonekalualan koulutus- ja teknologiakeskus (TEAK), hyvin toimivat kirjastopalvelut ja monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet sekä kesällä että talvella.

Kunnassa on suunnitteilla laaja koulukeskuksen peruskorjaus, jonka eteenpäin viemiseen rehtori osallistuu aktiivisesti. Yhteiskoulu ja lukio ovat vireitä, kansainvälisyyttä sekä ilmaisutaitoa painottavia oppilaitoksia. Virtuaali- ja verkko-opetuksessa Teuvan lukio on ollut maakunnallisesti ja valtakunnallisesti edelläkävijä ja suunnannäyttäjä.

Koulu käsittää tällä hetkellä perusopetuksen 7. – 9. luokat. Tulevaan uudistettuun koulukeskukseen keskitetään lukion lisäksi lähialueen koko perusopetus ja erityisopetus yhtenäiskouluperiaatteella (1. – 9. luokat). Koulukeskukseen suunnitellaan myös esiopetusvalmius.

Rehtorilta odotetaan aloitteellisuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyisyyttä, perehtyneisyyttä opetusalan hallintoon sekä sujuvaa tietotekniikan käyttötaitoa. Teuvalla, Lauri Tähkän kotipitäjällä on nyt tarjota koko yleissivistävän opetuksen kehittäjälle unelmapaikka.

tiistai 2. helmikuuta 2010

Teuva sai valtion rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen

Opetusministeri Henna Virkkunen jakoi korvamerkittyä rahaa 30 milj. euroa kunnille perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla yli 20 kuntaa sai rahaa. Teuvalle tuli jaossa n. 26 000 euroa. Raha pitää käyttää tänä vuonna. Opetuksen järjestäjä eli kunta voi käyttää rahaa henkilöstön palkkauskustannuksiin, jakotuntien lisäämiseen sekä opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa. Jakotunneissa luokka jaetaan kahteen osaan, ja opettaja opettaa ryhmiä eri aikoina. Samanaikaisopetuksessa kaksi opettajaa opettaa samaan aikaan luokkaa tai jakaa sen ryhmiin.
Teuvalla ryhmät ovat perusopetuksessa keskimäärin pienehköjä, mutta joitakin suuria ryhmiä on ollut pakko muodostaa. Näille suurille ryhmille varmaan tehdään nyt jakoja, ehkä samanaikaisopetukseenkin on tarvetta. Raha tulee todella tarpeeseen, ja varmasti parantaa opetusmahdollisuuksia. Näin opetussuunnitelman tavoitteisiin päästään entistä paremmin. Anomus piti tehdä nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla. Onneksi saimme anomuksen hyvissä ajoin liikkeelle ja lopputulos oli Teuvan kannalta hyvä. Kiitos kaikille, jotka olivat aktiivisia asiassa.