lauantai 24. syyskuuta 2011

Toisen asteen koulutuksen selvitystyö menossa Etelä-Pohjanmaalla

Kunnanjohtaja Veli Nummela otti kesäkuussa esille blogissaan minun nimittämiseni EP-liiton selvitysmieheksi. Nimittämistä on yleisesti pidetty Teuvan kunnalle positiivisena asiana. Kunnanjohtajan asialliseen tekstiin tuli kesäkuun lopussa minuun kohdistuva negatiivinen kommentti anonyyminä. Ilkeämielinen nimetön kommentti jääköön kuitenkin omaan arvoonsa.

Selvitystyö on jatkoa EP-liiton tekemille osaselvityksille, joita ovat tehneet ennen minua Antti Niemi-Aro Suupohjan alueelta kymmenisen vuotta aikaisemmin ja Pekka Rasku Kauhava-Evijärvi- Lappajärvi- alueelta noin vuosi sitten. Olen näin ollen kolmas selvitysmies, toki ensimmäinen, jonka alueena on koko E-P:n alue käsittäen myös ammatillisen koulutuksen. Selvitystyön tavoite ja konteksti on luoda erilaisia vaihtotehtoisia malleja toisen asteen koulutuksen järjestämisestä E-P:n alueella. Sanomattakin on selvää, että työ on erittäin haastava ja raskaskin. Toisaalta koen tämän mielenkiintoisena, olenhan ollut yli 20 vuotta sivistystoimen päävastuualueen johtavana viranhaltijana ja siitä lähes 10 vuotta hoitanut myös lukion rehtorin tehtävää. Suupohjan Ammatti-Instituutin hallituksessa olin kaksi valtuustokautta eli 8 vuotta. Sinä aikana ammatillinen koulutus kunnallistettiin koko Suupohjan alueella ja luotiin nykyinen organisaatio, joka on hyvin toimiva ja taloudellinen kokonaisuus Suupohjassa. Suupohjan pääsy Seinäjoen ammattikorkeakouluun turvattiin myös sinä aikana. EP:n virtuaalilukiohankkeen vetäjänä ja yhtenä kehittäjänä minulla on ollut näköalapaikka virtuaali- ja verkko-opetuksen kehittämisessä E-P:n alueella ja valtakunnallisesti.

Selvitystyö on nyt erittäin haastava kuntien kannalta siksi, että koko Euroopassa vallitsee nyt talouden epävarmuus, joka vaikuttaa myös Suomeen ja Suupohjan alueelle halusimmepa sitä tai ei. Valtiolla on noin seitsemän miljardin vaje rahoituksessa ja kyseessä olevaa toisen asteen koulutuksen rahoitusta ollaan supistamassa hallitusohjelman mukaan lukiokoulutuksen osalta noin 30 miljoonalla eurolla. Se tarkoittaa sitä, että pienet lukiot ovat todella suuressa vaaravyöhykkeessä lähitulevaisuudessa. Mikäli pienen lukion etu poistuu, merkitsee se lähes 200000 euron vähennystä Teuvan lukion valtionosuuteen, joka on jo nyt vähentynyt opiskelijamäärän rajun laskun vuoksi 350-400 tuhatta euroa. Kustannuksia ei tietenkään voida samaa tahtia pudottaa, eikä ole järkevääkään. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen osalta on päätetty viime hallituskaudella (29.12.2009 100766/29), että pienen lukion (alle 200 opiskelijaa) valtionosuus säilyy vuoden 2012 jälkeen, mikäli lukiokoulutus kuntien yhdistymisellä tai koulutuksen järjestämisluvan muutoksella siirtyy osaksi toisen kunnan tai kuntayhtymän lukiokoulutusta. Asetuksen henki on myös, että korotus säilyy isäntäkunta- alueellisen lukiokoulutuksen järjestäjämallilla, ns. filiaalimallilla, mutta ei silloin jos koulutus järjestetään nykymuotoisena tai isäntäkuntamalli- alueellinen lukiokoulutuksen hallintomallilla (lukiokoulutuksen järjestäjälupa ja valtionosuudet säilyy osalliskunnalla). Teuvan lukio ei toki ole suurimmassa vaarassa, koska meillä on vielä lähes 80 opiskelijaa (vuoden 2009 keväällä noin 140), ja lukumäärä näyttää säilyvän tässä tasossa pitkään. Mikäli valtiovalta ei muuta asetusta, ja yksikköhinta muuttuu edellä kerrotulla tavalla, aiheuttaa se merkittävän lukiokoulutuksen lisärahoitustarpeen Teuvan kunnalta ja muilta pieniltä kunnilta. Tiedossa on, että Suupohjan LLKY:n menot kasvavat tänä vuonna Teuvan osalta noin 2 milj. euroa yli budjetin ja tulevat vuodet näyttävät samaa, onko kunnalla varaa silloin budjetoida satoja tuhansia euroja lisäeuroja omaan lukiokoulutukseen. Siinä haaste päättäjille. Vertailuna mainittakoon, että Evijärven kunnan menetys on noin 230 tuhatta euroa ja Lappajärven noin 220 tuhatta euroa (opiskelijoita alle 60). Eli haasteet lukioilla ovat erittäin suuret tulevaisuudessa, jos tämä hallitusohjelman säästötavoite toteutuu. Toki pienen lukion yksikköhinnan lisäkorotusta ei ole vielä päätetty poistaa, ja toivottavasti ei poistetakaan, mutta mistä hallitus ottaa sen 30 miljoonaa euroa, mikä on päätetty kohdistaa lukioverkon supistamiseen ja uudelleen järjestelyyn.

Korostan vielä, että tarkoitukseni on puolustaa Teuvan ja muiden pienten kuntien lukiokoulutusta ja alueellista toisen asteen ammatillista koulutusta, mutta realiteetit täytyy tiedostaa. Nyt ovat hyvät neuvot todella tarpeen, kun meillä on vielä omissa käsissä tämä kehittäminen ja rahoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehillä on selvä tavoite keskittää kaikki ammatillinen koulutus maakuntakeskuksiin (ammatillisen koulutuksen kokoamishankkeen raportti Dnro 1/500/2011 s. 13). Ehkä tulevaisuudessa meidän on pakko mennä tähän, mutta mielestäni esim. Suupohjassa yhtenäisin kehittämistavoittein voimme vielä pitkään turvata toisen asteen koulutuksen (yli 1000 opiskelijaa) tekemmällä järkeviä koko ikäluokkaa koskevia päätöksiä, huomioon ottaen opinto-ohjaus, oppilashuollolliset- ja tukitoimenpiteet, yhteisten opettajien käyttö, etä- virtuaali- ja verkko-opetuksen käytön merkittävä lisääminen jne. Opetusministeri Jukka Gustafssonin ensimmäinen linjapuhe korosti hyvin ansiokkaasti tämän alueellisen yhteistyön merkitystä tulevaisuudessa sekä etä- ja verkko-opetuksen merkittävää lisäämistä. Nyt meiltä alueellisesti vaaditaan kaukonäköisyyttä, miten turvaisimme nuorten koulutuksen Suupohjassa ja koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tämä ei tarkoita maakuntakeskusvastaisuutta, vaan merkittävää yhteistyötä keskusalueen kanssa, mikä on sanomattakin selvää.

Olen tehnyt jo merkittävän osatyön selvitystyössä käymällä mm. kuntakeskustelut (kunnan-/kaupunginjohtaja, lukion rehtori, sivistysjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja) puolessa tusinassa kunnassa ja kaupungissa Etelä-Pohjanmaalla. Keskustelujen yhteydessä käydään läpi mm. erilaiset isäntäkunta- ja muut yhteistyö- ja verkostomallit alueittain ja kunnittain. Kuntien kannanotot kirjataan tulevaan raporttiin. Laaja poliittinen selvitystyöryhmä, jonka puheenjohtajana on maakuntahallituksen puheenjohtaja Tapio Liinamaa Kauhavalta, on kokoontunut kerran Seinäjoella. Teetän myös laajan kyselyn lukioiden ja ammatillisten koulujen opiskelijakehityksestä, opiskelijavirroista EP:n alueen sisällä ja alueen ulkopuolle, resursseista, opettajatilanteesta, opettajien eläköitymisestä, investoinneista, sosiaalisen median sekä verkko- ja virtuaaliopetuksen mahdollisuuksista, yhdistelmäopinnoista, ym. Kysely tulee EP:n aueen kaikkien lukioiden ja ammatillisten koulujen rehtoreille vastattavaksi. Minulla on selvitystyössä tukena edellä mainitsemani laaja eri puolueiden poliitikoista, asiantuntijoista ja rehtoreista koostuva selvitystyöryhmä.

Kuntakierrokset teen kaikkiin itsenäisiin kuntiin syys-lokakuun aikana, ja kysely puretaan yhteistyössä EP:n liiton osaavan henkilöstön kanssa loppuvuodesta 2011, väliraportin teemme tammi- helmikuussa 2012 ja raportti pitää olla valmiina 30.6.2012mennessä. Työhön joudun tietenkin käyttämään myös Teuvan kunnan työaikaa omalta ja yhden toimistosihteerin osalta, toki on sovittu, että E-P-liitto korvaa työstä Teuvan kunnalle aiheutuvan lisäkustannuksen. Toivon saavani tukea ja ideoita tässä toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden ehkä tärkeimmässä lähiajan haasteessa oman kunnan, Suupohjan ja koko E-P:n alueen osalta. Linnoittautuminen ja "omaan napaan" katsominen ei nyt auta tässä tilanteessa.

Terveisin Erkki Nevanperä, EP-liiton hallituksen yksimielisesti valitsema selvitysmies

torstai 23. kesäkuuta 2011

TEUVALAISTA HIGHTEKKIÄ –seminaari 20.8.2011 Teuvalla

Parra-Akatemia järjestää Teuvalaista hightekkiä Telluksella – kuinka globaali talous kohtaa paikallisen yritystoiminnan –seminaarin Teakin High Tech Chamberissa lauantaina 20.8.2011 klo 10-12. Tapahtuman puuhamiehenä on toiminut professori Markku Suksi Åbo Akademista. Sparraajien johtoryhmän tehtäväksi on annettu tapahtuman käytännön järjestelyt.

Alustava tieto on, että Parra-Akatemian rehtori Jorma Mattinen avaa tilaisuuden ja toimii paneelikeskustelun vetäjänä. Tilaisuuteen on tulossa alustajiksi kolme tasokasta elinkeinoelämän ammattilaista eli toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Elisasta, toimitusjohtaja Jukka Kohtala FinOpticsista ja laatupäällikkö Marianne Kittilä Cibo-Printistä.

Alustusten jälkeen on paneelikeskustelu, jossa ovat mukana alustajien lisäksi Johanna Peltoniemi Suupohjan toimialaytimet-hankkeesta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Lehtimäki, SEK:n uusi toimitusjohtaja Sakari Varala ja Teuvan yrittäjien puheenjohtaja, kunnanhallituksen jäsen Ari Ollikkala. Paneelin kesto noin puoli tuntia ja päätössanat lausuu Esko Lehtimäki.

Parra-Akatemian ja Teuvan sparraajien puolesta toivon runsasta osanottoa. Tilaisuuteen kutsutaan Teuvan kunnan päättäjät, alueen yrittäjät ja Suupohjan elinkeinoelämän vaikuttajat. Tilaisuus on tietenkin avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Teuva ja koko Suupohjan alue tarvitsee kasvuyrittäjyyttä ja uusia innovatiivisia yrittäjiä, palveluorganisaatio meillä on hyvässä kunnossa. Tule mukaan kuuntelemaan asiantuntijoita ja antamaan oma ideasi alueen elinkeinoelämän kehittämiseen.

perjantai 3. kesäkuuta 2011

Teuvan lukio hyvää keskitasoa lukiovertailussa, äidinkielessä erinomainen 17. sija

MTV 3 on jälleen julkaissut valtakunnallisen ylioppilastuloksien vertailun keväältä 2011. Kaikkien tutkinnon suorittaneiden yhteispisteistä eli puoltoäänistä on laskettu lukiokohtainen keskiarvo. Arvosanoista tulee pisteitä seuraavasti: laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

MTV3 Uutiset vertailee kaikkia tutkintoon kuuluvia aineita ja niiden pistemäärän yhteissummaa, ei ainoastaan neljää pakollista ainetta. Tämän johdosta yli 400 lukion vertailun loppupäässä on monia suuria lukioita, joissa on useita kahden tutkinnon suorittajia (ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto) muiden muassa Vaasan lyseon lukio (250 ylioppilasta) ja Seinäjoen lukio (187 ylioppilasta). Kahden tutkinnon suorittajat kirjoittavat olosuhteiden pakosta pääasiassa neljä pakollista ainetta eli käytännössä alentavat näiden hyvien lukioiden pistemääriä. Syksyisin monissa lukioissa muutama hyvä opiskelija kirjoittaa tutkinnon jo valmiiksi eli kaikki neljä pakollista ainetta. Nämä eivät tule vertailuun, koska he ovat YTL:n listalla jo valmiita ylioppilaita. Todellisuudessa heillä ei ole kurssit (75) vielä syksyllä täynnä, joten he saavat todistuksen vasta keväällä muiden opiskelutovereidensa kanssa. Yli kymmenen vuoden rehtoriaikanani tällaisia opiskelijoita on ollut useita.

Mielestäni tällaiset vertailut pitäisikin lopettaa. Ne eivät anna oikeaa kuvaa tuloksista. Pitäisi ilmoittaa opiskelijoiden lähtötaso eli keskiarvo, jolloin nähtäisiin todella onko koulu pystynyt pitämään esim. yli 9 keskiarvon omaavien opiskelijoiden tason entisenä. Maaseutulukioissa, kuten esim. Teuvalla, on monia alle 7 keskiarvolla tulleita opiskelijoita. Tällaisten opiskelijoiden saaminen ylioppilaiksi jopa keskimääräisillä tuloksilla on todellinen voimannäyte lukion henkilökunnalta. Nämä lukiot ja opettajat pitäisi nostaa parrasvaloihin.

Teuvan lukio oli viime vuonna aivan kärkipäässä, tänä vuonna tulokset olivat hyvää keskitasoa. Taakse jäi yli 170 lukiota, joukossa monia hyviä ja tasokkaista perinteisen Pohjanmaan lukiota. Lämpimät onnittelut Teuvan lukion henkilökunnalle, Teuva pitää pintansa yli 50 vuoden kokemuksen ja hyvien käytänteiden ansiosta. Äidinkielessä Teuva oli jälleen todella korkealla 17. sijalla. Pohjalaisista lukioista Jalasjärvi oli sijalla 16. Onnittelut Teuvan ja Jalasjärven lukion äidinkielen opettajalle ja koko perusopetuksen opettajaväelle. Hyvien tuloksien takana on aina hyvä perustus, mikä pitää muistaa. Koulunkäynti on maratonjuoksua, kuten velipoikani erityisopetuksen pitkäaikainen rehtori usein vanhempainilloissa toteaa.
Onnittelut kaikille ylioppilaille, olette tulevaisuuden tekijöitä ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjiä ja kehittäjiä. Kansa katsoo Teihin.

maanantai 30. toukokuuta 2011

Koululaiset viihtyvät hyvin aamu- ja iltapäivätoiminnassa Teuvalla

Vanhemmilla on vuosittain mahdollisuus arvioida kunnan järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Helmi-maaliskuussa opetushallitus toteutti valtakunnallisen seurantakyselyn huoltajille. Kysely lähetettiin kaikille perusopetuslain mukaista toimintaa järjestäville kunnille. Teuvalta kyselyyn vastasi yhteensä 21 huoltajaa. Tuloksissa ei ollut suuria eroja valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna. Kokonaisuudessaan vanhemmat ovat tyytyväisiä. Kyselyn tuloksia käytiin kohdittain läpi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa, ja käsittelyä jatketaan kesäkuun kokouksessa.

Vanhemmat kokevat aamu- ja iltapäivätoiminnan turvalliseksi paikaksi lapselle heidän työpäivänsä aikana, ja lapset viihtyvät siellä hyvin. Tulevana syksynä toiminta siirtyy aivan koulun läheisyyteen, joten siirtyminen koulusta iltapäivätoimintaan on entistä turvallisempaa. Uusi sijainti mahdollistaa myös lasten ulkoilun turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä.

Osa lapsista on kokenut kiusaamista. Keinoja kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi on aktiivisesti toiminnassa kehitelty, ja jokaiseen esille tulleeseen kiusaamistilanteiseen on puututtu. Toimenpiteet eivät kuitenkaan tulosten perusteella ole olleet riittäviä. Tämän vuoksi järjestäjät pohtivat uusia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi uutta toimintasuunnitelmaa tehdessään. Kiusaamisen ehkäisemisessä onkin tärkeää yhteistyö iltapäivätoiminnan, kotien ja koulun kesken.

Asiakasmaksut ovat Teuvalla suhteellisen alhaisia. Aamupäivätoiminnan maksu on 25 euroa ja iltapäivätoiminnan 50 euroa kuukaudessa. Suurin osa vanhemmista kokee asiakasmaksut kohtuullisiksi. Tarkempaa tietoa asiakasmaksuista ja toiminnasta löytyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta, joka on luettavissa Teuvan kunnan sivuilta.

Toiminnan järjestämisessä Teuva on ollut alueella etulinjassa, ja sitä järjestettiin aluksi vapaa-aikatoimen ohjauksessa keskustan alueella ja muutamilla kyläkouluilla. Toimintaa organisoitiin eri järjestöjen kanssa ja vapaa-aikatoimi hoiti asiaankuuluvan päätöksenteon ja taloudellisen puolen. Varhaiskasvatuksen tultua kunnan sivistystoimen piiriin toimintaa on organisoitu varhaiskasvatusjohtajan ohjauksessa. Pari vuotta siten aloitettiin Teuvalla myös erityislasten iltapäivätoiminta LLKY:n kanssa yhteistyössä, toiminta jatkuu ja lapset ja huoltajat ovat olleet tyytyväisiä. Tästä on hyvä jatkaa.

torstai 12. toukokuuta 2011

Teuvan lukio tiivistää koulutusyhteistyötä Suupohjan Ammatti-instituutin kanssa

Teuvan lukio ja Suupohjan ammatti-instituutti laajentavat koulutusyhteistyötä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi sopimuksen osaltaan eilen. Yhteistyö koskee Suupohjan ammatti-instituutin eri yksiköissä opiskelevia ns. kahden tutkinnon opiskelijoita, jotka suorittavat ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon koulutusaikanaan. Koulutusyhteistyön alkuvaiheessa yhteistyö koskee äidinkielen opetusta siten, että Teuvan lukion äidinkielen opettaja opettaa tuntiopettajana ensi syksystä alkaen Suupohjan ammatti-instituutissa kahden tutkinnon suorittajille äidinkieltä tähtäimenä ylioppilastutkinnon suorittaminen. Jatkossa on tarkoitus laajentaa koulutusyhteistyötä myös muihin aineisiin.

Sopimuksen mukaan kaikilla ammatti-instituutin linjoilla opiskelijat voivat suorittaa koulutusaikanaan ammatillisen tutkinnon lisäksi myös lukiopainotteisia opintoja tavoitteena koko lukion suorittaminen ja/tai osallistua ylioppilaskirjoituksiin tai suorittaa yksittäisiä lukion kursseja. Jos opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi koko lukion ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, on hänen opiskeluaikansa neljä (4) vuotta. Kolmen vuoden kuluttua hän saa ammatti-instituutin päättötodistuksen ja hänen opiskelunsa ammatti-instituutissa päättyy. Neljänneksi vuodeksi hän siirtyy lukion opiskelijaksi ja tänä aikana hän täydentää lukio-opintonsa ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin. Lukio lukee osan ammatti-instituutin kursseista hyväksi lukiotutkintoon.

Perusopetuksen päättävästä ikäluokasta keskimäärin puolet jatkaa opintojaan Suupohjan Ammatti-instituutin yksiköissä. Teuvalaisista opiskelijoista kahden tutkinnon suorittajia on 2 – 4 opiskelijaa ikäluokastaan.

Yhteistyökuvion oikeellisuuden olen tarkistanut opetushallituksen lukiokoulutuksen johtajalta. Lukiolain N:o 629/1998 5 § 1 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Lukiolain 23§:ssä annetaan ohjeistus ns. osaamisen tunnustamisesta eli osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja.

Tämä on se tapa, jota minä olen korostanut toisen asteen koulutuksen kehittämisessä ja yhteistyössä. Toivotan menestystä asialle. Instituutti saa heti alkuvaiheessa erinomaisen opettajan Teuvalta, olihan Outi Koivun äidinkielen ryhmän ylioppilastulos keväällä 2010 SEITSEMÄNNEKSI paras Suomessa.

perjantai 18. maaliskuuta 2011

YHTEISKOULUN JA LUKION OPETUS- JA MUUT TOIMITILAT

Työterveyslaitos on tutkinut Yhteiskoulun sisäilmaa tammikuussa 2011. Sisäilmastokysely perustuu Ruotsissa kehitettyyn tutkimusmenetelmään, jolla voidaan selvittää sisäilmasto-ongelmien esiintyvyyttä, vakavuutta ja mahdollisia aiheuttajia. Kyselyyn vastanneita oli Teuvan Yhteiskoulussa yhteensä 192, joista opettajia ja muuta henkilökuntaa oli 23 sekä oppilaita 169.

Työterveyslaitoksen lausunnon johtopäätöksissä on todettu, että tulokset viittaavat selvään sisäilmasto-ongelmaan koko rakennuksessa. Opettajien ja henkilökunnan ryhmässä koettiin haittaavia työympäristötekijöitä selvästi vertailuaineistoa enemmän. Erityisen selvästi korostuu riittämättömän ilmanvaihdon kokemus ja homeen sekä maakellarin haju, jota koetaan yli nelinkertaisesti vertailuaineistoon nähden. Yhdistettynä vertailuaineistoa selvästi yleisempään nenä-, kurkku- ja yskäoireiluun tämä viittaa todennäköiseen kosteus- ja homevaurioon ja/tai riittämättömään ilmanvaihtoon. Lausunnon johtopäätöksessä suositellaan ilmanvaihdon ja lämpöolosuhteiden tutkimista, -säätöä sekä rakennusteknisiä tutkimuksia kosteusvaurioiden paikallistamiseksi ja korjaamiseksi, jos niitä ei ole tehty.

Asiasta on pidetty kunnantalolla kokous, jossa olivat paikalla opettajien, koulutoimen hallinnon, teknisen toimen ja luottamusmiesten edustajat sekä asiantuntijoita Suupohjan LLKY:sta. Yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja oli myös läsnä. Kokouksen teemana oli yhteinen huoli lasten ja henkilökunnan terveydestä. Kunnaninsinööri piti esityksen koulukeskuksen rakenteista, tehdyistä mittauksista sekä niistä toimenpiteistä, joita viime vuosina on tehty.

Yhteenvetokeskustelussa todettiin, että tällä hetkellä suuri osa Yhteiskoulun opetuksesta on jo lukion tiloissa ja kevään aikana tullaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan lisää luokkia lukiolle.

Aikataulusta sovittiin, että keväällä siirretään loput mahdolliset luokat lukiolle ja selvitetään väliaikaistilat. Erikoisluokkien kuten teknisen- ja tekstiilityön, kotitalouden ja liikuntatilojen siirtäminen vaatii aikaa ja suunnittelua. Seuraavan lukuvuoden 2011–2012 alusta lukien toimitaan väliaikaisissa tiloissa. Yhteiskoulun remontointi alkanee loppusyksystä 2011.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiaa 23.3.2011. Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus on, että lukukauden 2011–2012 alusta lukien Yhteiskoulu, Yhteiskoulun toiminnat ja opetus tapahtuu lukion tiloissa. Kevään aikana selvitetään tilajärjestelyt lukion ja Yhteiskoulun toimintojen osalta siten, että opetusjärjestelyt toimivat mahdollisimman hyvin sisältäen myös huoltotoimenpiteet, ruokailut ym. Myös teknisen- ja tekstiilityön, kotitalouden sekä liikunnan tilat selvitetään välittömästi.

Asia menee sen jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn, koska tilajärjestelyt vaativat muun muassa teknisen toimen toimenpiteitä ja resursseja. Kyse on lasten, nuorten ja henkilökunnan terveydestä. Kunta tekee kaiken voitavansa, että opetusta voidaan jatkaa turvallisesti ja terveissä olosuhteissa.

tiistai 1. helmikuuta 2011

Teuvan lukio mukana yrittäjyyslukioverkostossa

Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeiden rahoituksella vuoden 2012 loppuun saakka toimivassa Yrittäjyyslukioverkoston kehittämishankkeessa (Y-love) on mukana 23 lukiota eri puolilta Suomea. Hankkeen tavoitteena on verkostoyhteistyön kehittäminen, osaamisen jakaminen sekä lukioiden yrittäjyysportfolion kehittäminen. Hankkeessa on Teuvan lukion lisäksi neljä muuta lukiota Etelä-Pohjanmaalta.
Verkostotapaamisia järjestetään muutaman kuukauden välein eri puolilla Suomea. Vuoden 2011 ensimmäinen tapaamisen järjestettiin Salossa. Minullakin oli mahdollisuus olla mukana yhdessä lukiomme yhteiskuntaopin/historian lehtorin kanssa. Tapaamisen yhteydessä kerroimme teuvalaisesta yrittäjyyskasvatuksesta ja sen tuloksista. Lukiossamme on ollut jo monia vuosia opiskelijoiden mahdollista valita yrittäjyysopintoja ns. vaihtoviikon aikana. Useita opiskelijoita ja opettajia on ollut myös eri yrityksissä harjoittelemassa vaihtoviikolla. Lukio on saanut merkittävää taustatukea teuvalaisilta yrityksiltä, yrittäjäjärjestöltä ja Teakilta, siitä lämmin kiitos Teille kaikille.
Viime jaksossa opiskelijoille tarjottiin yrittäjyyskurssi, joka sisälsi muun muassa liiketoimintasuunnitelman teon 3-4 opiskelijan ryhmissä. Toistakymmentä nuorta valitsi kurssin, Parhaan liiketoimintasuunnitelman valinnassa saimme apua Teakilta ja Rakennusliike Jukka Leppäniemi Oy:ltä. Jukan yritys sponsoroi merkittävällä summalla parhaan suunnitelman tehnyttä ryhmää. On hienoa, että meillä on Teuvalla Jukan kaltaisia nuoria yrittäjiä, jotka näkevät kaiken kiireensä ohella huolta myös tulevista yrittäjistä. Jukka piti ansiokkaan puheen opiskelijoille kurssin päätteeksi. Opiskelijat ja varsinkin voittanut ryhmä olivat silmin nähden tyytyväisiä saamaansa huomioon, Tejuka oli myös paikalla haastattelemassa voittanutta ryhmää. Muutkin ryhmät olivat tehneet hyvää työtä ja saivat kaikki ansaittua kiitosta. Minua miellytti erityisesti ryhmän ”Kiviluoma ja toverit” liikeidea, joka perustuu ikäihmisten erilaisten hoivapalveluiden järjestämiseen. Ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa Suupohjan alueella. Kasvun seurauksena pienten hoivapalveluyritysten tarve tulee olemaan merkittävä. Toiminta-alueina yrityksille voivat olla muun muassa, ruokailun järjestäminen ja/tai ruokakuljetukset, siivous-, liikunta- ja virkistyspalvelut sekä erilaiset kulttuuripalvelut.
Tapaamisten lisäksi verkosto pitää yhteyttä ns. webseminaarien muodossa eli virtuaalisesti verkon välityksellä. Salossa saimme hyvän kuuden tunnin opastuksen sosiaalisen median mahdollisuuksista. Teuvan kunta on jo omalta osaltaan käynnistänyt sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollistamalla työntekijöittensä opiskelun sekä Teakissa että ns. Somettaja-koulutuksen muodossa Kauhajoella.
Seinäjoella oli Salon tapahtuman kanssa samaan aikaan valtakunnallinen ja kansainvälinen yrittäjyyskasvatustapahtuma, jossa avauspuheen piti Teuvan yhteiskoulun nuori oppilas/yrittäjä Aapo Mahlamäki. Aapo "otti yleisön”, puhe herätti suurta julkisuutta ja luentokutsuja tulee varmaan jatkossa myös kansainvälisiltä toimijoilta. Kiitos Teuvan koulutoimen puolesta Aapolle ja taustajoukoille.