torstai 22. huhtikuuta 2010

Ilpo Nybackasta Teuvan Yhteiskoulun uusi rehtori

Ilpo on suorittanut kuvataiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa kor­keakoulussa 1988 ja työskennellyt sen jälkeen perusasteella, lukiossa ja aikuisten parissa. Päätyönsä hän on tehnyt perusasteella, josta hänellä on käytännön kokemusta koulun pedagogi­sesta ja hallinnollisesta kehittämisestä. Ilpo on johtanut opetussuunnitelmaprosessia Tam­merkosken koulussa opetussuunnitelma- ja arviointityöryhmän puheenjohtajana vuosina 1994–1995. Samassa tehtävässä hän on toiminut myös Kurikan kuntakohtaista opetussuunnitelmaa tehdes­sä 2003–2004, joten yhtenäisen perusasteen opetussuunnitelman luomisprosessi on hänelle tuttu.

Ilpo on työskennellyt Kurikan yhteiskoulun apulaisjohtajana elokuusta 2007 alkaen. Hänen tehtäviinsä on kuulunut koulun käytännön johtaminen tehtäväkuvauksen mukaisesti. Li­säksi hän on kehittänyt ja pitänyt yllä yhteiskoulun sähköisiä tiedotuskanavia; Internet-sivuja, infotv-järjestelmää ja Helmi- reissuvihkoa. Kehittämistyöryhmän jäsenenä Ilpo on osallistunut tiiviisti Kurikan Yhteiskoulun saneerauksen suunnitteluun alusta alkaen. Projektiin on kuulunut uudisrakennuksen suunnittelun ohella vanhan osan saneeraus, jossa on otettu huomioon mahdolliset tulevaisuuden tuomat muutokset perusasteen rakenteessa. Ilpo omaa monipuoliset tietotekniset taidot, joista on apua hallinnon ja moniamatillisen yhteistyön johtamisessa.

Teuvan kunnan koulutoimi toivottaa Ilpon mielellään perheineen tervetulleeksi Teuvalle. Teuvan kunta on perinteisesti vuosien saatossa panostanut merkittävästi yleissivistävään koulutukseen. Erityisopetusta olimme aikanaan kehittämässä ensimmäisten kuntien joukossa. Kunnallisen keskikoulun ja lukion alullepanijoina toimi aikanaan Teuvalla esimerkillisesti virkamiehiä, yrittäjiä, maanviljelijöitä ja pankkialan asiantuntijoita. Tällä hetkellä meillä on alkamassa laaja koulukeskuksen investointi, jonka jälkeen koulukeskukseen siirtyy lähialueen perusopetus, esiopetus ja erityisopetus. Yhteiskoulu ja lukio tulevat jatkossa työskentelemään nykyisessä lukiorakennuksessa, joten yhteistyö koulujen ja yhä useamman yhteisen opettajan osalta entisestään tiivistyy. Ilpon taitoja ja tietoja yhtenäiskouluperiaatteen mukaisen opetussuunnitelman ja opetusjärjestelyjen osalta tarvitaan, ja hänellä tulee olemaan Teuvalla apunaan laaja, ammattitaitoinen ja energinen kehittäjäjoukko. Tervetuloa Lauri Tähkän kotipitäjään.

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Teuvan uusi kirjastonjohtaja tulee Kestilästä

Teuvan kirjastonjohtajan virka laitettiin hakuun viime vuoden puolella. Hakuaika päättyi 2.12.2009, ja hakemuksia tuli 5 kpl. Varhais- ja koulutuslautakunta haastatteli vuoden 2010 alussa neljää hakijaa, päätyen kuitenkin siihen, että hakuaikaa jatketaan vielä 15.3. saakka. Jatkohaussa saatiin neljä hakemusta lisää. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, jotka kaikki ovat tehtävään päteviä. Haastattelu suoritettiin kirjastossa 22.3.2010.
Varhais- ja koulutuslautakunta oli hyvin mielissään siitä, että Teuvan kunta ja sen tasokas kirjasto kiinnostaa päteviä kirjastoalan ihmisiä. Varhais- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti kokouksessaan 8.4.2010, että virkaan valitaan FM Aki Rossi Kestilästä. Aki Rossi on 36-vuotias ja pätevöitynyt kirjastoalalle vuonna 2009. Hänellä on laaja-alainen koulutustausta ja hyvä yleissivistys. Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. arkeologina työnjohtotehtävissä. Aki on perheellinen ja hänellä on eläinlääkäri vaimonsa kanssa kaksi alle kouluikäistä lasta. Aki aloittaa työnsä Teuvalla 3.5. ja on tulossa perheensä kanssa tutustumaan kuntaan lähiaikoina.
Toivotamme Akin ja perheen sydämellisesti tervetulleeksi Teuvalle. Teuvan kirjasto on merkittävä ja tasokas alueellinen kulttuurilaitos. Teuvalla osataan arvostaa kirjastoa, ja palvelututkimuksissa se saa aina hyvät arviot.