perjantai 29. lokakuuta 2010

Teuvan lukio liittyi Nuori Yrittäjyys-ohjelmaan

Teuvan lukio liittyi Nuori Yrittäjyys -ohjelmaan. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia nuorille. Käytännönläheiset ohjelmat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä, harjaannuttavat elämässä tarvittavia taitoja sekä kannustavat aktiiviseen ja oma-aloitteiseen työotteeseen läpi elämän.

Lukio toimii aluksi Patukka-kioskitoimintaa järjestäen, tavoitteena on hankkia muun muassa Abi-risteilyn rahoitus. Nuoret valitsivat keskuudestaan toimitusjohtajan, talouspäällikön, markkinointipäällikön jne. Hankkeeseen tuli myös mukaan teuvalainen mentoriyritys, joka mentoroi, avustaa ja ohjaa nuorten yritystoimintaa koko sen toiminnan ajan. Myöhemmin yritystoimintaan sisällytetään mahdollisesti vanhusten avustamispalveluita, nettilehti (on parhaillaan kehitteillä), messut ja muotinäytökset, joiden kautta kerätään varoja muun muassa kansainvälisyytoimintaan.

Nuori Yrittäjyys- toiminta on jatkoa Teuvan lukion yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen kehittämistoimille. Pari vuotta sitten lukio pääsi mukaan opetushallituksen tukemaan yrittäjyyslukioverkostohankkeeseen. Hankkeessa on mukana vain muutamia lukiota Etelä-Pohjanmaalta. Toivon menestystä nuorille näiden hankkeiden osalta. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ym. tutkinnon jälkeen opiskelijat siirtyvät työelämään, mutta moni miettii varmaan jo muutaman työvuoden jälkeen oman yrityksen perustamista. Siinä vaiheessa näiden hankkeiden kautta saadut tiedot ja opit ovat todella tärkeitä.

torstai 14. lokakuuta 2010

Teuvan kunnan työpaikat savuttomia marraskuun alusta lukien

Vuonna 2007 Pauli Nevala teki esityksen kunnan työntekijöiden työajalla tupakoimisesta. Pauli esitti, että työaikana saa tupakoida, mutta se vähennetään työajasta. Yhteistoimintaryhmä päätti joulukuussa 2007, että esitys sellaisenaan ei liene toteuttamiskelpoinen, mutta tupakoinnin vähentämisen tukeminen on merkityksellistä työntekijöiden terveyden kannalta. Henkilöstöjaosto päätti kesäkuussa 2008 tukea työntekijöiden tupakoinnin vähentämistä tarjoamalla muun muassa tupakasta vieroitukseen tarkoitettuja tuotteita ja lääkkeitä.

Johtoryhmän valmistelun pohjalta yhteistoimintaryhmä päätti toukokuussa 2010 suositella savuttomuuden esiin nostamista. Uusi tupakkalaki 1.10. alkaen kieltää tupakoinnin yhä laajemmin sisätilojen lisäksi myös ulkoalueilla. Tupakointi kielletään muiden muassa päivähoidon, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukio-opetuksen, oppilasasuntoloiden, sairaaloiden, terveyskeskusten ja alaikäisten käytössä olevien leirikeskusten ulkoalueilla.

Kunnanhallitus päätti pitkän ja perusteellisen valmisteluprosessin päätteeksi 11.10.2010 yhteistoimintaryhmän suosituksen mukaisesti, että Teuvan kunnan työpaikat muuttuvat savuttomiksi 1.11.2010 lukien. Lisäksi päätettiin laatia yhdessä työterveyshuollon kanssa toimenpideohjelma ja ohjelman toteutukseen liittyvä tukipaketti.

Tukiohjelman tarkoitus tulee olemaan tupakoinnin lopettamiseen kannustava, ei valvova ja kyttäävä. Tupakoinnista irtipääsy on pitkä ja vaikea prosessi etenkin niille, jotka ovat tupakoineet jopa kymmeniä vuosia. Tupakoinnin terveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat, ja lopettamisen myötä kunnan terveydenhoitomenot vähenevät tutkimusten mukaan merkittävästi. Päätös ja tukiohjelma ovat johdonmukaista jatkoa myös päihdeohjelmalle, jonka kunta päätti muutama vuosi sitten. Toivon, että mahdollisimman moni kunnan työntekijä tunnistaa ensi kesänä pitkästä aikaa luonnon puhtaan ja raikkaan tuoksun.

tiistai 5. lokakuuta 2010

ESBL-bakteeri aiheuttaa lisäpaineita budjettiin Teuvalla

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on ESBL-entsyymiä tuottava bakteeri, joka on vastustuskykyinen avohoidossa ja sairaaloissa yleisimmin käytetyille antibiooteille. Bakteerit kuuluvat suoliston normaaliin bakteerikantaan ja ne ovat mm. yleisimpiä virtsatieinfektioiden aiheuttajia. ESBL-kantajuutta esiintyy Suomessa tällä hetkellä monella paikkakunnalla. Etelä-Pohjanmaalla sairaanhoitopiiri koordinoi toimintaa ja antaa ohjeita. Teuvalla on ilmennyt merkittävä ESBL-kantajien määrä. Seulontatutkimuksia on tehty ja neuvotteluja toimenpiteistä pidetty sairaanhoitopiirin ja Teuvan kunnan kanssa. Kantajuutta esiintyy muuallakin LLKY:n alueella.

ESBL-kantajia on Teuvalla vuodeosasto 1:llä, Henriikkakodissa ja palvelukodeissa. Tässä vaiheessa on tärkeätä tehdä toimenpiteitä, joilla kantajien määrän lisääntyminen voidaan estää. ESBL-kanta leviää kosketuksen kautta. Tärkein toimenpide on vuodeosasto 1:n saniteetti- ja suihkutilojen rakentaminen asiakaskohtaisiksi, työyksiköiden työrutiinien läpikäyminen ja siivouksen tason nostaminen. Epidemiatilanteessa, kun yksikössä on useita kantajia, muodostetaan kohortteja (eristysyksiköitä).

Potilasturvallisuus edellyttää myös riittävää henkilöstömäärää, asianmukaisia tiloja ja henkilöstön koulutusta. LLKY:ään on palkattu oma hygieniahoitaja, joka hoitaa nyt Teuvalla käytännön järjestelyjä, asiakkaiden ja omaisten ohjausta, seulontojen järjestämistä, henkilökunnan opastusta, tiedottamista ym.

Toimenpiteitä on käsitelty Teuvan kunnanhallituksen iltakoulussa 27.9.2010, minkä jälkeen asiasta on tiedotettu potilaiden huoltajille ja omaisille. LLKY:n johtokunta käsitteli asiaa 4.10. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 11.10. kokouksessaan. Tavoitteena on vuodeosasto 1:n remontin aloittaminen viivytyksettä suunnittelun jälkeen. Investointi maksaa kunnalle alustavien selvitysten mukaan 0,2 –2 miljoonaa euroa. Eli kyseessä on mittava investointi, johon ei ole voitu varautua budjetissa. Remontin ajaksi on osaston toiminnat siirrettävä toisaalle. Siitä aiheutuvat kustannukset Teuvan tunnisteelle ovat vähintään 137000 € riippuen valitusta toimintavaihtoehdosta, joten kunnan LLKY:lle antama 2 %:n budjettikasvutavoite on lähes mahdoton saavuttaa. Olen ollut asiasta yhteydessä SSHP:n ylilääkäriin Hannu Puolijokeen. Puolijoen mukaan sairaanhoitopiirillä ei ole mahdollisuutta antaa rahallista tukea asian hoitamiseen normaalin virka-avun lisäksi. Valtakunnallista tukeakaan tuskin saadaan, asiaa toki selvitetään.

Väliaikaisia toimitiloja suunnitellaan määräajaksi mm. Selkämeren sairaalasta, jossa pidetään asiaa koskeva virkamiespalaveri 6.10. klo 14.30. LLKY:n asiantunteva johto ja henkilökunta on työskennellyt asiassa nopeasti ja tehokkaasti. Pyydän kuntalaisia olemaan rauhallisia. Teuvan kunnalle asia on nyt tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen ja kiireellisin.