perjantai 18. maaliskuuta 2011

YHTEISKOULUN JA LUKION OPETUS- JA MUUT TOIMITILAT

Työterveyslaitos on tutkinut Yhteiskoulun sisäilmaa tammikuussa 2011. Sisäilmastokysely perustuu Ruotsissa kehitettyyn tutkimusmenetelmään, jolla voidaan selvittää sisäilmasto-ongelmien esiintyvyyttä, vakavuutta ja mahdollisia aiheuttajia. Kyselyyn vastanneita oli Teuvan Yhteiskoulussa yhteensä 192, joista opettajia ja muuta henkilökuntaa oli 23 sekä oppilaita 169.

Työterveyslaitoksen lausunnon johtopäätöksissä on todettu, että tulokset viittaavat selvään sisäilmasto-ongelmaan koko rakennuksessa. Opettajien ja henkilökunnan ryhmässä koettiin haittaavia työympäristötekijöitä selvästi vertailuaineistoa enemmän. Erityisen selvästi korostuu riittämättömän ilmanvaihdon kokemus ja homeen sekä maakellarin haju, jota koetaan yli nelinkertaisesti vertailuaineistoon nähden. Yhdistettynä vertailuaineistoa selvästi yleisempään nenä-, kurkku- ja yskäoireiluun tämä viittaa todennäköiseen kosteus- ja homevaurioon ja/tai riittämättömään ilmanvaihtoon. Lausunnon johtopäätöksessä suositellaan ilmanvaihdon ja lämpöolosuhteiden tutkimista, -säätöä sekä rakennusteknisiä tutkimuksia kosteusvaurioiden paikallistamiseksi ja korjaamiseksi, jos niitä ei ole tehty.

Asiasta on pidetty kunnantalolla kokous, jossa olivat paikalla opettajien, koulutoimen hallinnon, teknisen toimen ja luottamusmiesten edustajat sekä asiantuntijoita Suupohjan LLKY:sta. Yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja oli myös läsnä. Kokouksen teemana oli yhteinen huoli lasten ja henkilökunnan terveydestä. Kunnaninsinööri piti esityksen koulukeskuksen rakenteista, tehdyistä mittauksista sekä niistä toimenpiteistä, joita viime vuosina on tehty.

Yhteenvetokeskustelussa todettiin, että tällä hetkellä suuri osa Yhteiskoulun opetuksesta on jo lukion tiloissa ja kevään aikana tullaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan lisää luokkia lukiolle.

Aikataulusta sovittiin, että keväällä siirretään loput mahdolliset luokat lukiolle ja selvitetään väliaikaistilat. Erikoisluokkien kuten teknisen- ja tekstiilityön, kotitalouden ja liikuntatilojen siirtäminen vaatii aikaa ja suunnittelua. Seuraavan lukuvuoden 2011–2012 alusta lukien toimitaan väliaikaisissa tiloissa. Yhteiskoulun remontointi alkanee loppusyksystä 2011.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiaa 23.3.2011. Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus on, että lukukauden 2011–2012 alusta lukien Yhteiskoulu, Yhteiskoulun toiminnat ja opetus tapahtuu lukion tiloissa. Kevään aikana selvitetään tilajärjestelyt lukion ja Yhteiskoulun toimintojen osalta siten, että opetusjärjestelyt toimivat mahdollisimman hyvin sisältäen myös huoltotoimenpiteet, ruokailut ym. Myös teknisen- ja tekstiilityön, kotitalouden sekä liikunnan tilat selvitetään välittömästi.

Asia menee sen jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn, koska tilajärjestelyt vaativat muun muassa teknisen toimen toimenpiteitä ja resursseja. Kyse on lasten, nuorten ja henkilökunnan terveydestä. Kunta tekee kaiken voitavansa, että opetusta voidaan jatkaa turvallisesti ja terveissä olosuhteissa.