maanantai 30. toukokuuta 2011

Koululaiset viihtyvät hyvin aamu- ja iltapäivätoiminnassa Teuvalla

Vanhemmilla on vuosittain mahdollisuus arvioida kunnan järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Helmi-maaliskuussa opetushallitus toteutti valtakunnallisen seurantakyselyn huoltajille. Kysely lähetettiin kaikille perusopetuslain mukaista toimintaa järjestäville kunnille. Teuvalta kyselyyn vastasi yhteensä 21 huoltajaa. Tuloksissa ei ollut suuria eroja valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna. Kokonaisuudessaan vanhemmat ovat tyytyväisiä. Kyselyn tuloksia käytiin kohdittain läpi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa, ja käsittelyä jatketaan kesäkuun kokouksessa.

Vanhemmat kokevat aamu- ja iltapäivätoiminnan turvalliseksi paikaksi lapselle heidän työpäivänsä aikana, ja lapset viihtyvät siellä hyvin. Tulevana syksynä toiminta siirtyy aivan koulun läheisyyteen, joten siirtyminen koulusta iltapäivätoimintaan on entistä turvallisempaa. Uusi sijainti mahdollistaa myös lasten ulkoilun turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä.

Osa lapsista on kokenut kiusaamista. Keinoja kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi on aktiivisesti toiminnassa kehitelty, ja jokaiseen esille tulleeseen kiusaamistilanteiseen on puututtu. Toimenpiteet eivät kuitenkaan tulosten perusteella ole olleet riittäviä. Tämän vuoksi järjestäjät pohtivat uusia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi uutta toimintasuunnitelmaa tehdessään. Kiusaamisen ehkäisemisessä onkin tärkeää yhteistyö iltapäivätoiminnan, kotien ja koulun kesken.

Asiakasmaksut ovat Teuvalla suhteellisen alhaisia. Aamupäivätoiminnan maksu on 25 euroa ja iltapäivätoiminnan 50 euroa kuukaudessa. Suurin osa vanhemmista kokee asiakasmaksut kohtuullisiksi. Tarkempaa tietoa asiakasmaksuista ja toiminnasta löytyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta, joka on luettavissa Teuvan kunnan sivuilta.

Toiminnan järjestämisessä Teuva on ollut alueella etulinjassa, ja sitä järjestettiin aluksi vapaa-aikatoimen ohjauksessa keskustan alueella ja muutamilla kyläkouluilla. Toimintaa organisoitiin eri järjestöjen kanssa ja vapaa-aikatoimi hoiti asiaankuuluvan päätöksenteon ja taloudellisen puolen. Varhaiskasvatuksen tultua kunnan sivistystoimen piiriin toimintaa on organisoitu varhaiskasvatusjohtajan ohjauksessa. Pari vuotta siten aloitettiin Teuvalla myös erityislasten iltapäivätoiminta LLKY:n kanssa yhteistyössä, toiminta jatkuu ja lapset ja huoltajat ovat olleet tyytyväisiä. Tästä on hyvä jatkaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti