keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Keskustan lähialueen koulujen siirtoa pyritään aikaistamaan Teuvalla - tavoitteena säästöt ja opetuksellinen sujuvuus

Vuoden 2009 elokuussa kunnanvaltuusto päätti, että keskusta-alueen koulujen eli Syreenin, Sepän Ahjon, Komsin, Kauppilan ja Riipin oppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun tiloihin koulukeskusremontin valmistuttua viimeistään vuonna 2015. Nyt valmistellaan siirtoa aikaistettavaksi ensi syksyksi. Koulua käytäisiin Syreenin koulussa syyslukukausi eli siihen saakka, kun kouluremontti valmistuu vuoden 2014 vaihteessa. Sepän Ahjon oppilaat on jo integroitu Syreeniin ja yhteiskouluun. Jos Komsi, Kauppila ja Riippi siirrettäisiin myös, tulisi säästöä kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin. Myös oppilaiden opetus olisi helpompi suunnitella ja toteuttaa, kun muutto ei ajoittuisi keskelle lukukautta.

Asiasta tiedotettiin kaikkien siirtyvien koulujen henkilöstölle 22.1.2013. Henkilöstö oli täysin yksimielinen, että siirto on opetuksen ja oppilaiden edun mukaista. Huoltajille järjestetään myös asianmukaiset tiedotustilaisuudet. Muutto valmistellaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaan ja edelleen kunnanhallitukseen päätettäväksi. Suunnitteluryhmää, jossa on mukana laaja edustus perusopetuksen eri luokkatasoilta ja eritysopetuksesta, kuullaan lautakunnassa ja hallituksessa. Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää 0-6 luokkien oppilaiden perusopetuksesta ja oppilaiden sijoittamisesta kouluille. Periaatteessa tässä on kyse oppilaiden sijoittamisesta ja opetuksen järjestämisestä tulevan syyslukukauden osalta, ei koulujen lakkauttamisesta, joka kuuluu kunnanhallitukselle ja lopulta valtuustolle. Asiasta on toki käyty keskustelua myös johtoryhmässä, ja tulkinta on, että tässä olisi kysymys koulujen lakkauttamisen aikaistuksesta. Pääurakoitsijan mukaan uusien tilojen luovutus on tammikuun 2014 alussa ja investointi etenee aikataulussa.

Kunnassa on menossa talouden sopeutus, jossa säätötavoite on 700 000. LLKY:n lisälasku huomioiden karsittavana on vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Parhaillaan kunnassa on käynnistetty koko kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Käytännössä se tarkoittaa, että virkoja ei saa täyttää ja määräaikaisten työsuhteita ei jatketa. Vuonna 2009 laskettiin, että kouluja yhdistämällä saadaan jopa 550 000- 600 000 euron vuosittaiset säästöt. Siirtyvien koulujen kiinteistökustannukset, jotka sisältyvät säästölaskelmaan, ovat noin 160 000 euroa vuodessa eli kun koulut tyhjenevät, kustannukset jäävät murto-osaan. Koulujen viidestä määräaikaisesta luokanopettajan virasta kolme-neljä jää pois ja siitä tulee noin 120 000-150 000 euron säästö sosiaalimenoineen vuodessa. Kuljetuskustannuksissakin on karsittavaa. Toisaalta koulut sijaitsevat valmiiden kuljetusreittien varrella, ettei kuljetuksiakaan tarvitse merkittävästi lisätä. Lisäksi koulunjohtajia (rehtoreita) vähenisi ja tilalle tulisi pedagogisia vastaavia, joiden korvaustaso on alhaisempi. Virkarehtoreita meillä on tällä hetkelläkin ainoastaan yksi. Opetuksen osuus on noin 80 prosenttia ja siitä 70–80 prosenttia on henkilöstökuluja. Sivistystoimen budjetti on noin 8 miljoonaa euroa.

Koulukysymystä on pohtinut yhteiskoulun rehtorin johdolla suunnittelutyöryhmä, jossa on edustettuna niin varhaiskasvatus, erityisopetus kuin perusopetuskin. Koulujen yhdistäminen parantaa huomattavasti esimerkiksi tukipalveluita kuten kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan palveluiden saatavuutta. Myös aineopettajien työ helpottuu, kun ei tarvitse ajaa kylältä toiselle ja heidän matkakorvauksistaan tulisi myös säästöä. Kevään aikana on suunniteltava opetusryhmät, tilattava kirjat ja tehtävä muu muuttoon liittyvä suunnittelu. Positiivista uudessa järjestelyssä on, että lukujärjestys tarvitsee tehdä vain kerran ja oppilaiden opettaja ei vaihdu kesken vuoden. Oppilaat myös tutustuvat toisiinsa syksyn aikana, ja jo keväällä on uuteen kouluun tutustuminen. Syreenin koulun rehtorin mukaan kolmen koulun 83 oppilasta mahtuu "heittämällä" nykyisen Syreenin tiloihin siksi aikaa, kun yhteiskoulu valmistuu. Enimmillään koulussa on ollut yli 280 oppilasta, nyt se kasvaisi 236:een. Erikoisluokkia, kuten atk- ja musiikkiluokat, muutetaan opetusluokiksi. Syreenin koulussa on nyt erityisopetusryhmä mukaan luettuna yhteensä 188 oppilasta. Komsista tulisi 37, Kauppilasta 21 ja Riipistä 25 oppilasta lisää.

Muutto korjattuun yhteiskouluun on helpompi hoitaa Syreenistä, kuin kesken kouluvuoden lähteä omalta kyläkoululta. Oppikirjat olisivat myös yhtenäiset kaikilla oppilailla ja vuorokurssiopetus poistuisi, koska ei ole yhdysluokkia. Eskariryhmä perustettaisiin Riipin sijasta myös Syreeniin, ja eskarit jäävät Syreeniin 1-6 luokkien siirtyessä korjattuun yhteiskouluun tammikuun 2014 alussa. Näin eskariryhmälle ei tulisi muuttoa alkuvaiheessa lainkaan. Toivon, että vanhemmat, henkilökunta ja päättäjät suhtautuvat positiivisesti tähän suunnitelmaan, joka on ennen kaikkea lasten edun mukainen. (blogi perustuu Tejuka-lehden toimittajan haastatteluun, ja haastattelutekstiin antamiini täydennyksiin ja täsmennyksiin ).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti