perjantai 17. huhtikuuta 2009

VANHUKSILLE ASUNTOJA RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTAMANA

Valtuusto teki 15.4.2009 yksimielisen päätöksen Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry:n omistamien Hopearinteen vanhustentalojen peruskorjaushankkeesta. Hanke käynnistynee kesällä 2009. Vuokra-asuntoja on yhteensä 46 kpl sekä erillinen huoltorakennus. Rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1974-1976 eli peruskorjaustarve on ilmeinen. Asuntojen peruskorjaus toteutetaan teknisen toimen johdolla ns. peruskorjaustyön projektinjohtourakkana 2 281 000 euron tavoitehinnalla. Mittava hanke tehdään talo kerrallaan pääosin Teuvan kunnan rakennusmiesten toimesta vuosina 2009-2011. Pienempiä töitä, kuten maalaus- ja mattotyöt, vesikatot, toteutetaan osaurakoina yksityisillä palveluntarjoajilla. LVI- ja sähkötyöt toteutetaan saatujen urakkatarjousten perusteella. Teuvan tekninen toimi tekee hankkeesta projektinjohtourakkasopimuksen Teuvan vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Toteuttajana on Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry.

Sopimuksen perusteella vastuujako eri osapuolien kesken jakautuu siten, että lopullisten kustannusten jäädessä alle tavoitehinnan kustannushyöty jää kokonaisuudessaan Teuvan Vanhustenkotiyhdistyksen hyödyksi. Kustannusten ylittyessä tavoitehinnan ja lopullisen kustannusten erotuksesta vastaa hankkeen toteuttaja eli Teuvan kunta

Hanketta on valmisteltu pitkään. Ensimmäinen avustushakemus RAY:lle on tehty jo vuonna 2006, ja jatkorahoitusanomus on tehty syyskuussa 2007. Raha-automaattiyhdistykseltä saadaan hankkeeseen avustusta noin 33 % ( 740000 euroa) eli kokonaiskustannus/asuinneliömetri on enimmäismäärä 1 500 euroa/m2. Kunnanhallitus ja valtuusto tulevat vielä ennen kesää päättämään hankkeeseen liittyvistä lainoitusasioista ennen kuin peruskorjaustoimet voivat alkaa.

Huoneistojen muutostöissä huomioidaan vanhusten ja liikuntarajoitteisten ja –vammaisten esteettömyysnäkökohdat, paloturvallisuus ja sosiaalitekniikka. Katoksin varustetuilla uudenlaisilla sisäänkäyntiratkaisuilla turvataan myös asukkaiden esteetön ja turvallinen liikkuminen sisään ja ulos asunnoista kaikkina eri vuodenaikoina.

Hankkeen toteuttaminen on erittäin tärkeätä Teuvan väestön porrastuksessa. Hanke tukee avohoitoperiaatetta laitoshoidon sijaan. Kyseiset huoneistot sijaitsevat aivan terveyskeskuksen ja Henriikkakodin läheisyydessä helpottaen näin myös Henriikkakodin ylipaikkatarvetta. Kotipalvelutiimi pitää ”tukikohtaansa” Hopearinteen tiloissa, joten hyvät palvelut ovat lähellä vanhuksia.

Vanhusten (yli 64-vuotiaat) määrä on kasvanut Teuvalla kahdeksan viime vuoden aikana lähes 5 %, ja samaan aikaan 0-14-vuotiaiden ja 15-64-vuotiaiden määrä on merkittävästi laskenut, ja suunta näyttää olevan edelleen sama. Asuntojen korjaus tulee todelliseen tarpeeseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti